Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 127 - Wrocław, 08.05.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

1495 -

Rady Powiatu w Świdnicy nr XVI/140/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia wskaźnika waloryzacji stawki wyjściowej czynszu najmu (dzierżawy)

8952

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1496 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XIV/76/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju

8952

1497 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr XX/136/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze z siedzibą przy pl. Kościelnym 1

8964

1498 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXII/201/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy - dla terenu MU 7.4

8965

1499 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXII/112/08 z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

8977

1500 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XIX/165/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy ks. Kutrowskiego w Oławie

8977

1501 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XVII/118/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Goszcz, w gminie Twardogóra

8986

1502 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XVIII/129/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w kwartale Miasta Twardogóra zamkniętego ulicami: Plac Piastów, Rynek, Ratuszowa, Krótka

8994

1503 -

Rady Miejskiej w Złotym stoku nr XIII/90/08 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Złotym Stoku w granicach działek ewidencyjnych nr 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2

9007

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

1504 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2008 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Czernica nr XIV/78/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady obliczania, przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia w roku 2008 oraz ich wysokości, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 116 z dnia 24 kwietnia 2008 r., poz. 1385

9013

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,46 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,32 zł

liczba wejść: 2193

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP