Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 128 - Wrocław, 09.05.2008 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1505 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XVIII/128/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/72/07 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek brutto za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Bolków .

9016

1506 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXI/121/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Góra .

9017

1507 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXVI/99/08 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Lubina .

9022

1508 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXVII/176/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania

9024

1509 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXVII/182/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Maria III-I" i dawnego obszaru górniczego "Maria III" w gminie Nowogrodziec .

9025

1510 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 13/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2008 roku

9043

1511 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XVIII/152/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy Strzelin .

9047

1512 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XVI/171/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzebnica

9054

UCHWAŁY RAD GMIN

1513 -

Rady Gminy Dobroszyce nr XIV/70/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia prowadzonych przez Gminę Dobroszyce przedszkoli publicznych .

9055

1514 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXI/190/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/151/07 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2008 rok w części należącej do kompetencji Gminy Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja .

9056

1515 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXI/196/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/42/07 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

9056

1516 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XVI/83/08 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2008 roku .

9057

1517 -

Rady Gminy Lubin nr XVIII/97/2008 z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubin, oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki .

9060

1518 -

Rady Gminy Lubin nr XVIII/98/2008 z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/127/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie Statutu Gminy Lubin

9061

1519 -

Rady Gminy w Kunicach nr XIV/84/08 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

9062

1520 -

Rady Gminy Nowa Ruda nr 131/XVIII/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Nowa Ruda

9062

1521 -

Rady Gminy Sulików nr XVII/129/08 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików .

9065

1522 -

Rady Gminy Złotoryja nr XV/106/08 z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotoryja .

9066

1523 -

Rady Gminy Żórawina nr XIV/101/08 z dnia 28 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żórawinie .

9067

1524 -

Rady Gminy Żórawina nr XIV/102/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania

9071

 

Pełna treść (PDF)
str. 9015-9038
str. 9039-9072

Cena w formie papierowej 18,43 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 14,23 zł

liczba wejść: 2199

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP