Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 129 - Wrocław, 12.05.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

ZARZĄDZENIE

1525 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 132 z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miękinia w okręgu wyborczym nr 1

9075

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1526 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXII/200/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. o zmianie uchwały nr XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec

9077

1527 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXII/201/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych

9079

1528 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXII/202/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Bolesławiec

9083

1529 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXII/206/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. o zmianie uchwały Rady Miasta Bolesławiec nr XVI/131/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

9085

1530 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XVIII/122/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/282/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie miasta i gminy Bolków

9087

1531 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XVIII/127/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/298/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bolków oraz nabywania przez Gminę Bolków nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

9087

1532 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXVI/97/08 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie

9088

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY

1533 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXVI/196/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie uchwały nr XVII/136/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości

9089

UCHWAŁY RAD GMIN

1534 -

Rady Gminy Czernica nr XV/92/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/19/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 26 lutego 2007 r. dotyczącej ustalenia nazw ulicy we wsiach Dobrzykowice, Krzyków i Nadolice Wielkie

9090

1535 -

Rady Gminy Czernica nr XV/93/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Dobrzykowice oraz Krzyków

9090

1536 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XIII/64/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

9094

1537 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XIII/65/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

9098

1538 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XIII/66/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od zbycia lokali mieszkalnych wchodzących w skład mienia gminnego

9099

1539 -

Rady Gminy Gromadka nr XX/96/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/87/08 Rady Gminy Gromadka z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gromadka

9100

1540 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XIII/65/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVIII/108/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeżów Sudecki

9101

1541 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XIII/66/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVIII/109/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedlęcin

9101

1542 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XIII/67/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVIII/110/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dziwiszów

9102

1543 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XIII/68/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVIII/111/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czernica

9102

1544 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XIII/69/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVIII/112/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płoszczyna

9103

1545 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XIII/70/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVIII/113/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chrośnica

9103

1546 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XIII/71/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVIII/114/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janówek

9104

1547 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XIII/72/2008 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XVIII/115/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wrzeszczyn

9104

1548 -

Rady Gminy Oława nr XXII/153/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w obrębie wsi Marcinkowice, Bystrzyca i Gać

9105

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

1549 -

Wójta Gminy Jordanów Śląski nr 13/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na terenie gminy Jordanów Śląski

9109

INFORMACJA

1550 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Fortum Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu

9113

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 13,46 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 11,31 zł

liczba wejść: 2204

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP