Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 135 - Wrocław, 16.05.2008 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1593 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XV/1/08 z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaworzyna Śląska w 2008 r.

9447

1594 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVII/166/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie

9448

1595 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXIII/154/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/191/2001 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

9452

1596 -

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XXIII/155/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej

9452

1597 -

Rady Miejskiej w Leśnej nr XXII/136/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia stawek dziennych opłaty miejscowej, zwolnień, terminów płatności oraz sposobu jej poboru

9453

1598 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XX/137/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach miasta Oleśnicy

9454

1599 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 106/XVII/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Piława Górna

9454

1600 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XIV/154/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat wnoszonych za posiłki

9456

1601 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XIV/159/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

9457

1602 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XIX/233/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorców

9458

1603 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XIX/151/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wołowie nr V/27/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Wołowie

9471

1604 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XIX/152/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Wołowie

9473

1605 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XIX/153/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłat od zgłaszania zmiany wpisu w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wołów w zakresie przeklasyfikowania przedmiotu działalności z "PKD 2004" na "PKD 2007"

9475

UCHWAŁY RAD GMIN

1606 -

Rady Gminy Bolesławiec nr XVI/106/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości należących do kompetencji Rady Gminy

9475

1607 -

Rady Gminy Borów nr XIX/119/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

9477

1608 -

Rady Gminy Długołęka nr XV/178/08 z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka w gminie Długołęka - MPZP Długołęka - Droga

9478

1609 -

Rady Gminy Długołęka nr XVII/193/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/53/07 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Długołęka składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki

9480

1610 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XX/181/08 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na linii Dzierżoniów - Piława Dolna oraz Dzierżoniów - Byszów przez Dobrocin, Roztocznik, określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów ulgowych na tych liniach oraz wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego

9481

1611 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich nr XVIII/60/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Janowice Wielkie

9486

1612 -

Rady Gminy Męcinka nr XVII/113/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów i zespołów przedszkolnych

9486

1613 -

Rady Gminy Rudna nr XVII/125/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek przedszkolnych oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki

9489

1614 -

Rady Gminy Stoszowice nr III/30/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

9490

1615 -

Rady Gminy Walim nr XIX/116/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

9490

1616 -

Rady Gminy Zawonia nr XIII/110/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Czeszów na obszarze gminy Zawonia - Czeszów II

9491

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,16 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,69 zł

liczba wejść: 2839

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP