Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 140 - Wrocław, 26.05.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

1687 -

Rady Powiatu Strzelińskiego nr XXII/145/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/101/07 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

9870

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1688 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVIII/179/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec

9871

1689 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVIII/182/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Krzeptów

9877

1690 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XVIII/183/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Dolny

9883

1691 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XIX/186/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Gniechowicach

9888

1692 -

Rady Miasta Lubań nr XXI/110/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Lubań uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z nich

9892

1693 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 151/XVIII/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 60/VI/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Nowa Ruda

9893

1694 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XIV/158/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Polkowice na lata 2008-2012

9894

UCHWAŁY RAD GMIN

1695 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XIV/72/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 263D w obrębie wsi Raczkowa w gminie Legnickie Pole

9806

1696 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XIV/73/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 212 w obrębie wsi Ogonowice, w gminie Legnickie Pole

9909

1697 -

Rady Gminy Marcinowice nr XVIII/99/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 2008-2011 Gminy Marcinowice

9913

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

1698 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 12 maja 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miłkowice przeprowadzonych w dniu 11 maja 2008 r.

9935

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 21,87 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 16,05 zł

liczba wejść: 2640

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP