Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 143 - Wrocław, 28.05.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

1705 -

Rady Powiatu Lubańskiego nr XXIV/134/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Lubańskiego

10129

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1706 -

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr XXII/169/08 z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka

10131

1707 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXII/148/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zaliczenia ulicy Strefowej na terenie Dzierżoniowa do kategorii dróg gminny

10132

1708 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXII/111/08 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, prowadzonych przez Gminę Lubomierz w 2008 roku

10134

1709 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXVIII/117/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/111/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, prowadzonych przez Gminę Lubomierz w 2008 roku

10141

1710 -

Rady Miejskiej w Miliczu nr XXII/108/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

10142

1711 -

Rady Miejskiej w Sobótce nr XXII/141/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

10147

1712 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 23/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych na terenie Gminy Strzegom

10150

1713 -

Rady Miasta Wojcieszów nr XVI/99/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Wojcieszów" oraz ustalenia zasad jego przyznawania

10151

1714 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XX/577/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. S. Drzewieckiego i ul. J. Bajana we Wrocławiu

10154

1715 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XX/578/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Jeziorowej

10161

1716 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XX/579/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Wrocławia

10168

1717 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XX/580/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Wrocławia

10170

UCHWAŁY RAD GMIN

1718 -

Rady Gminy Domaniów nr XV/77/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaniów

10172

1719 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich nr XVIII/59/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie w 2008 rok

10175

1720 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki nr XXVIII/144/08 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Lewin Kłodzki

10181

1721 -

Rady Gminy Malczyce nr XIX/85/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malczyce w 2008 roku

10181

1722 -

Rady Gminy Pielgrzymka nr XVIII/90/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

10187

1723 -

Rady Gminy w Radwanicach nr XII/63/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej

10188

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

1724 -

Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 80/2008 z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 292/2007 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2008 z późn. zm.

10190

ZARZĄDZENIE

1725 -

Zarządzenie Wójta Gminy Dzierżoniów nr 159/8/08 z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

10197

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 24,06 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,15 zł

liczba wejść: 2164

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP