Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2008

Nr 153 - Wrocław, 05.06.2008 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1781 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XIX/130/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Bolków do stanu faktycznego

10915

1782 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XIX/131/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w gminie Bolków do stanu faktycznego

10916

1783 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XVII/25/08 z dnia 26 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej

10918

1784 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XVII/26/08 z dnia 26 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego na 2008 rok w części należącej do kompetencji Gminy Jaworzyna Śląska jako organu prowadzącego przedszkole, szkoły podstawowe i gimnazjum

10919

1785 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 167/XXV/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra

10923

1786 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXII/189/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/359/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 października 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej w Kłodzku

10930

1787 -

Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXII/190/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach oraz odpłatności za obiady w stołówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko

10931

1788 -

Rady Miejskiej w Przemkowie nr XIX/129/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przemków

10932

1789 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXIV/119/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Syców

10933

1790 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XIX/156/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gęsiniec (dz. nr 71/3 A.M.1)

10934

1791 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XIX/157/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowabia przestrzennego dla części miejscowości Kuropatnik (dz. nr 61 i 59 A.M.1)

10938

1792 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XVIII/105/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany nazwy i siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczytnej, ul. Wolności 5

10943

1793 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 166/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom

10944

1794 -

Rady Miasta Zgorzelec nr 167/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendium uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Zgorzelec

10946

1795 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XX/117/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości stopy procentowej przy ratalnej spłacie

10947

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH I GMIN

1796 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXVI/176/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Prusice

10947

1797 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XXVIII/195/08 z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/176/08 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Prusice

10951

UCHWAŁY RAD GMIN

1798 -

Rady Gminy Dzierżoniów nr XXII/202/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów uprawnionych do umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Dzierżoniów, do których nie stosuje się przepisów - Ordynacja podatkowa, a także do udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

10952

1799 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim nr XVIII/83/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnej stawki za usługi odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

10954

1800 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XX/246/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Racławice Wielkie, położonego w obrębach: Racławice Wielkie i Żerniki Małe

10954

1801 -

Rady Gminy Miękinia nr XXII/214/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

10969

1802 -

Rady Gminy Miękinia nr XXII/223/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gałów

10969

1803 -

Rady Gminy Podgórzyn nr 0150-XXI/165/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenie gminy Podgórzyn

10971

1804 -

Rady Gminy Sulików nr XVIII/134/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym

10972

1805 -

Rady Gminy Sulików nr XVIII/135/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmian w uchwale

10973

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

1806 -

Wójta Gminy Sulików nr II/95/08 z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

10973

ANEKS

1807 -

z 30 kwietnia 2008 r. do porozumienia nr DOL/CW/36/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Zgorzelec w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Zgorzelec obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy miejskiej Zgorzelec

10974

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 20,46 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 15,32 zł

liczba wejść: 2373

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP