Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 2 - Wrocław, 09.01.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

36 -

Rady Powiatu Głogowskiego nr XXII/187/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie Statutu Powiatu Głogowskiego

112

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

37 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXXI/268/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie pozbawienia części ulicy kategorii drogi gminnej na terenie miasta Bolesławiec .

127

38 -

Rady Miasta Bolesławiec nr XXXI/277/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/24/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta Bolesławiec

130

39 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXVI/234/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie do prowadzenia postępowań polegających na podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

132

40 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Lasowicach nr XXXI/211/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

132

41 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIV/269/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu .

133

42 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXII/282/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Legnicę .

134

43 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXII/284/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Legnicy .

135

44 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXVII/173/2008 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia w Mieście Oleśnicy Straży Miejskiej i nadania jej regulaminu

137

45 -

Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr 146/XXV/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piława Górna w latach 2009-2013

141

46 -

Rady Miejskiej w Szczytnej nr XXIII/162/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Szczytna

148

47 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXVI/186/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2009 rok .

150

48 -

Rady Miejskiej w Twardogórze nr XXVI/190/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Twardogóra

151

49 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXII/281/08 w sprawie zaliczenia ulic Piastów Śląskich i Jeździeckiej w Wałbrzychu do kategorii dróg gminnych

151

50 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXVI/231/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych, biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

152

51 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXVII/961/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy bulwarowi na terenie Wrocławia

152

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

52 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXXV/253/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej

154

53 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXXV/254/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród .

154

54 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XXXV/258/08 z dnia 17 grudnia w sprawie poboru opłaty targowej

158

55 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXVI/201/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/200/2004 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie stawek procentowych opłaty adiacenckiej

158

56 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów nr XXVI/209/08 z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie

159

UCHWAŁY RAD GMIN

57 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVII/331/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części obrębu Wierzbice

161

58 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVII/332/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Wierzbice i Szczepankowie

167

59 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXVIII/345/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce

174

60 -

Rady Gminy w Kondratowicach nr XXX/171/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

175

61 -

Rady Gminy Legnickie Pole nr XX/121/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 129/1 w obrębie wsi Bartoszów, w gminie Legnickie Pole

176

62 -

Rady Gminy w Miłkowicach nr XXXII/171/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia do kategorii gminnych dróg położonych na terenie gminy Miłkowice .

180

63 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXX/263/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Podgórzyn .

181

64 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXX/264/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia na rok 2009 regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Podgórzyn oraz wykazu tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i pedagogów szkolnych .

183

65 -

Rady Gminy Podgórzyn nr XXX/277/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2003 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Podgórzyn .

191

66 -

Rady Gminy Walim nr XXVIII/162/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVII/155/2008 Rady Gminy Walim z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 r.

191

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

67 -

Zarządu Powiatu w Trzebnicy nr 105/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie powiatu trzebnickiego w roku 2009 .

192

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 28,17 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 17,83 zł

liczba wejść: 2480

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP