Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 3 - Wrocław, 09.01.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

68 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego nr XXII/116/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela

200

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

69 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXIII/215/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Dzierżoniowa

201

70 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXII/279/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego w Legnicy .

203

71 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXII/283/08 z dnia 24 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe gminy i powiatu realizowane w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych na terenie miasta Legnicy przez osoby prawne i fizyczne

207

72 -

Rady Miejskiej Legnicy nr XXXII/286/08 z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na lata 2009-2013

208

73 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXVI/143/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Lubinie .

223

74 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XIX/210/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczych straży pożarnych

224

75 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXV/334/08 z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej w Świdnicy za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę .

225

76 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXV/335/08 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Miasto Świdnica w zakresie najmu lokali użytkowych .

225

77 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 170/XXVI/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych i wychowawczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych na terenie gminy i miasta Węgliniec

227

UCHWAŁY RAD GMIN

78 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XXIV/155/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/145/08 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej

228

79 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXIV/149/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/209/05 Rady Gminy w Przewornie z dnia 16 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie

228

80 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXIV/150/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, a także do przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów .

229

81 -

Rady Gminy Sulików nr XXIV/192/08 z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sulików

230

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 10,13 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 8,73 zł

liczba wejść: 2363

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP