Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 4 - Wrocław, 12.01.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

82 -

Rady Powiatu Lubańskiego nr XXX/160/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych nr 2435D ul. Sienkiewicza, Wyszyńskiego, Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju i nr 2436D ul. Sanatoryjna i zaliczeniu ich do kategorii dróg gminnych

234

83 -

Rady Powiatu Lubańskiego nr XXXII/178/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/160/2008 rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r. dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych nr 2435D ul. Sienkiewicza, Wyszyńskiego, Piłsudskiego w Świeradowie-Zdroju i nr 2436D ul. Sanatoryjna

235

84 -

Rady Powiatu Lubańskiego nr XXXI/166/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2458D przebiegającej na obszarze miejscowości Mściszów i zaliczeniu jej do kategorii drogi gminnej

235

85 -

Rady Powiatu Lubańskiego nr XXXII/179/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/166/2008 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 września 2008 r. dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2458D przebiegającej na obszarze miejscowości Mściszów

236

86 -

Rady Powiatu Lubańskiego nr XXXII/180/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przyznawania stypendiów w ramach "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej na lata 2008-2011"

236

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

87 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXV/165/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy

240

88 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIII/250/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A - Centrum Karpacza obejmującej teren działek nr 256/4, nr 256/1 (obręb Karpacz - 4) przy ul. Parkowej

242

89 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIII/251/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A - Centrum Karpacza obejmującej teren działki nr 513/4 (obręb Karpacz - 2) przy ul. Mikołaja Kopernika

249

90 -

Rady Miejskiej w Karpaczu nr XXIII/252/08 z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki B1 - Karpacz Górny, obejmującej teren działki nr 294 (obręb Karpacz - 1) przy ul. Kamiennej

254

91 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXIII/161/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stacji narciarskiej w Kowarach - Podgórzu - obszar planistyczny "B"

260

92 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXIII/162/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary - Podgórze

264

93 -

Rady Miejskiej w Kowarach nr XXXIII/163/08 z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum "B"

273

94 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXVII/161/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

258

95 -

Rady Miejskiej w Międzylesiu nr XXVII/162/08 z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

258

96 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXII/212/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Trzebnica nr XXXIII/274/97 z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy

259

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 45,13 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 23,99 zł

liczba wejść: 2537

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP