Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 23 - Wrocław, 16.02.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

577 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXIV/218/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie opłaty za świadczenia w gminnych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów

2252

578 -

Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXIII/135/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty partycypacyjnej w kosztach przygotowania posiłków w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głuszyca

2253

579 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XXVI/172/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Gryfów Śląski dodatków do wynagrodzenia

2253

580 -

Rady Miasta Lubań nr XXX/172/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie miejskiej Lubań

2257

581 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu nr 70/08 z dnia 19 listopada 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom

2264

582 -

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr XXX/47/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Szczawno-Zdrój

2265

583 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy nr XXIII/242/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Trzebnica, ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń: wysokości dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

2268

584 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 188/XXVII/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

2271

UCHWAŁY RAD GMIN

585 -

Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr XXVII/132/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów

2272

586 -

Rady Gminy Lubin nr XXVIII/149/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym

2273

587 -

Rady Gminy Łagiewniki nr XXV/158/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych, logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łagiewniki

2274

588 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/154/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cierpice

2276

589 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/155/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobroszów

2283

590 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/156/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierzkowa

2290

591 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/157/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jagielno

2297

592 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/158/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jagielnica

2304

593 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/159/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jegłowa

2311

594 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/160/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karnków

2318

595 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/161/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konary

2325

596 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/162/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywina

2332

597 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/163/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mników

2339

598 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/164/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miłocice

2346

599 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/165/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrężna

2353

600 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/166/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przeworno

2360

601 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/167/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Romanów

2367

602 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/168/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rożnów

2374

603 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/169/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Samborowice

2381

604 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/170/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Samborowiczki

2388

605 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/171/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarby

2395

606 -

Rady Gminy w Przewornie nr XXV/172/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strużyna

2402

607 -

Rady Gminy Rudna nr XXIV/183/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

2409

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

608 -

Starosty Legnickiego nr 4/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu legnickiego w 2009 roku

2409

609 -

Starosty Legnickiego nr 5/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wycho-wawczej na terenie powiatu legnickiego w 2009 roku

2410

OBWIESZCZENIE

610 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krośnice przeprowadzonych w dniu 1 lutego 2009 r.

2410

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 64,72 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 29,82 zł

liczba wejść: 2340

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP