Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 34 - Wrocław, 03.03.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

777 -

Rady Miejskiej w Bardzie nr XXV/168/09 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

3751

778 -

Rady Miasta Świeradów-Zdrój nr XLV/237/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów- -Zdrój

3752

INNE AKTY PRAWNE

OBWIESZCZENIE

779 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Wrocławia

3881

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 46,18 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 23,64 zł

liczba wejść: 2491

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP