Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 56 - Wrocław, 31.03.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1185 -

Rady Miejskiej Strzelina nr XXIX/251/09 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli .

6852

1186 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXI/1041/09 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/903/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław, powierzonych do zarządzania Zarządowi Zasobu Komunalnego oraz gminnych osobom prawnych, utworzonym w celu zarządzania mieniem komunalnym .

6856

INNE AKTY PRAWNE

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

1187 -

Zarządu Powiatu w Polkowicach nr 116/235/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 78/104/08 z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz zatwierdzenia dyżurów aptek w porze nocnej na terenie powiatu polkowickiego .

6857

ZARZĄDZENIA

1188 -

Starosty Jeleniogórskiego nr 7/2009 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej prowadzonym przez Powiat Jeleniogórski w 2009 roku

6858

1189 -

Starosty Milickiego nr 12/09 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w 2009 roku

6858

1190 -

Starosty Powiatu Średzkiego nr 15/2009 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańca Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Malczycach w 2009 roku

6859

POROZUMIENIE

1191 -

Nr 9 zawarte w dniu 24 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie powierzenia niektórych zadań należących do właściwości Wojewody

6859

OBWIESZCZENIA

1192 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m˛ powierzchni ućytkowej budynków mieszkalnych

6860

1193 -

Wójta Gminy Zagrodno z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego .

6861

WYKAZ

1194 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Głogów

6864

1195 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Grębocice

6866

1196 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Jerzmanowa

6868

1197 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Kamienna Góra .

6869

1198 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze miasta Karpacz .

6871

1199 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Ziębice

6873

1200 -

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Złotoryja .

6875

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 8,86 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 7,93 zł

liczba wejść: 2526

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP