Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 64 - Wrocław, 14.04.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1353 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XLIII/207/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego

7652

1354 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXVI/167/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród .

7652

1355 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXVI/169/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach wiejskich na terenie gminy Żmigród

7655

1356 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie XXVI/170/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żmigród

7656

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN

1357 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/270/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Borów .

7659

1358 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/271/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Borówek

7664

1359 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/272/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Brzeźno

7669

1360 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/273/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Budzicz

7674

1361 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/274/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Chodlewko

7679

1362 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/275/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dębnica .

7684

1363 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/276/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gola

7689

1364 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/277/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Górowo

7694

1365 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/278/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Jagoszyce .

7699

1366 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/279/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kaszyce Wielkie

7704

1367 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/280/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kopaszyn

7709

1368 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/281/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kosinowo .

7714

1369 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/282/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Krościna Mała

7719

1370 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/283/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Krościna Wielka

7724

1371 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/284/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ligota Strupińska

7729

1372 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/285/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ligotka .

7734

1373 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/286/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pawłów Trzebnicki

7739

1374 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/287/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pększyn

7744

1375 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/288/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pietrowice Małe .

7749

1376 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/289/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Piotrkowice

7754

1377 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/290/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Prusice

7759

1378 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/291/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Raszowice .

7764

1379 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/292/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Skokowa

7769

1380 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/293/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Strupina .

7774

1381 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/294/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wilkowa

7779

1382 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/295/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wszemirów

7784

1383 -

Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLII/296/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Statutu Sołectwa Świerzów

7789

UCHWAŁA RADY GMINY

1384 -

Rady Gminy Długołęka nr XXIV/282/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Januszkowice, obejmującego działki nr 410/1 oraz nr 416 (stanowiącą po przeprowadzeniu procedury podziału działki nr 416/1, 416/2 i 416/3)

7794

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

1385 -

Starosty Kamiennogórskiego nr 26/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie w 2009 .

7798

DECYZJA

1386 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-22/2009/11/VI-E/DB z dnia 2 kwietnia 2009 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła RWE Polska Contracting sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

7798

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

1387 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-12/206/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwał Rady Miasta i Gminy Prusice od nr XLII/270/09 do nr XLII/296/09 z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie statutów sołectw: Borów, Borówek, Brzeźno, Budzicz, Chodlewko, Dębnica, Gola, Górowo, Jagoszyce, Kaszyce Wielkie, Kopaszyn, Kosinowo, Krościna Mała, Krościna Wielka, Ligota Strupińska, Ligotka, Pawłów Trzebnicki, Pększyn, Pietrowice Małe, Piotrkowice, Prusice, Raszowice, Skokowa, Strupina, Wilkowa, Wszemirów oraz Świerzów

7800

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 59,01 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 27,14 zł

liczba wejść: 2660

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP