Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 67 - Wrocław, 17.04.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

1427 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego nr XXXIV/227/2009 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie rozszerzenia sfery usług świadczonych przez Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

8160

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1428 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXXIX/269/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej Bielawy

8161

1429 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXXIX/270/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej Bielawy

8162

1430 -

Rady Miejskiej Bielawy nr XXXIX/272/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej w Bielawie

8165

1431 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc nr XXXIV/216/09 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Boguszów-Gorce

8165

1432 -

Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXXV/193/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/180/08 Rady miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym z Grupą Żłobkową prowadzonym przez Gminę Duszniki- -Zdrój

8168

1433 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXXV/240/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście i gminie Jelcz- -Laskowice do stanu faktycznego

8169

1434 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXXV/241/2009 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

8170

1435 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXXI/287/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

8171

1436 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXXI/288/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego w gminie Kąty Wrocławskie

8172

1437 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXXI/289/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w gminie Kąty Wrocławskie

8174

1438 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXXI/293/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli

8176

1439 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXVIII/205/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej o nazwie "Moje Boisko-Orlik 2012"

8181

1440 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr XXVIII/206/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski oraz szczegółowych zasad przyznawania wypłacania dodatku mieszkaniowego

8182

1441 -

Rady Miejskiej w Oławie nr XXXI/245/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Oława

8189

1442 -

Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXIV/193/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Syców na lata 2009-2013

8190

UCHWAŁY RAD GMIN

1443 -

Rady Gminy Cieszków nr XXV/126/09 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania

8196

1444 -

Rady Gminy Kamienna Góra nr XXXIII/148/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/137/08 dotyczącej ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Kamienna Góra

8197

1445 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXX/361/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Sosnowej i Świerkowej w południowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie

8198

1446 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXX/362/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Biskupickiej w zachodniej części wsi Tyniec Mały

8207

1447 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXX/363/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Kobierzyckiej w południowo-wschodniej części wsi Chrzanów

8214

1448 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXX/364/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Kasztanowej w północno-środkowej części wsi Cieszyce

8222

1449 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXX/365/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części wsi Małuszów

8228

1450 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXX/366/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych po stronie wschodniej i zachodniej wsi Wierzbice

8235

1451 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXX/367/09 z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Stanisławowskiej w zachodniej części wsi Żerniki Małe

8244

1452 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXIV/346/09 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie podziału Gminy Miękinia na stałe obwody głosowania

8251

1453 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXIV/349/09 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzezina

8252

1454 -

Rady Gminy Miękinia nr XXXIV/350/09 z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrozów

8254

1455 -

Rady Gminy Oława nr XXXVIII/259/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

8256

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA

1456 -

Prezydenta Miasta Legnicy nr 242/09 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Legnicy w 2009 roku

8256

1457 -

Prezydenta Miasta Legnicy nr 243/09 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie miasta Legnicy w 2009 roku

8257

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

1458 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-7/228/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju nr XXXV/193/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/180/08 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym z Grupą Żłobkową prowadzonym przez Gminę Duszniki-Zdrój

8257

1459 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-6/230/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr XXXIV/193/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Syców na lata 2009-2013

8259

POROZUMIENIA

1460 -

nr 34 zawarte w dniu 24 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Lubańskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku

8260

1461 -

nr 35 zawarte w dniu 26 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Oławskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku

8262

1462 -

nr 36 zawarte w dniu 30 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Oleśnickim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku

8264

1463 -

nr 37 zawarte w dniu 26 marca 2009 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Jeżów Sudecki w sprawie powierzenia Gminie Jeżów Sudecki obowiązku utrzymania grobu wojennego, położonego na terenie Gminy Jeżow Sudecki

8266

1464 -

nr 12/2009 zawarte w dniu 26 marca 2009 r. pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Powiatem Jeleniogórskim w sprawie finansowania interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Jeleniogórskiego

8268

INFORMACJA

1465 -

Starosty Wałbrzyskiego z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków projektu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków: Miasta Głuszyca, Miasta Mieroszów, Miasta Wałbrzych, Miasta Boguszów-Gorce

8269

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 37,72 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,96 zł

liczba wejść: 2413

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP