Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 72 - Wrocław, 24.04.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1580 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/263/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności przypadających Miastu i Gminie Bierutów lub jego jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, a także wskazania organów do tego uprawnionych .

8791

1581 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/264/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Bierutowie do wydawania decyzji administracyjnych .

8796

1582 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/268/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw miejsko-gminnych stanowiących własność Miasta i Gminy Bierutów

8796

1583 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/273/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Solniki Małe

8797

1584 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/274/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Paczków

8802

1585 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/275/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Karwiniec

8807

1586 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/276/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Strzałkowa .

8812

1587 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/277/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Posadowice

8816

1588 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/278/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sątok

8821

1589 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/279/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Radzieszyn .

8826

1590 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/280/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zbytowa.

8831

1591 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/281/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zawidowice.

8836

1592 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/282/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wabienice

8840

1593 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/283/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Jemielna

8846

1594 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/284/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gorzesław

8851

1595 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/285/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stronia .

8855

1596 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/286/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Solniki Wielkie .

8860

1597 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/287/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kijowice

8865

1598 -

Rady Miejskiej w Bierutowie nr XXXII/288/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kruszowice

8870

1599 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXIX/251/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Środa Śląska

8875

UCHWAŁY RAD GMIN

1600 -

Rady Gminy Malczyce nr XXXIII/151/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malczyce

8881

1601 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr XXV/158/09 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomościami Gminy Warta Bolesławiecka

8886

1602 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr XXVI/166/09 z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom

8893

1603 -

Rady Gminy Złotoryja nr XXV/194/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i sporcie

8896

INNE AKTY PRAWNE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

1604 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-14/227/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Warta Bolesławiecka XXV/158/09 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomościami Gminy Warta Bolesławiecka

8898

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 38,62 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 21,26 zł

liczba wejść: 2303

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP