Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 84 - Wrocław, 12.05.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

ZARZĄDZENIE

1794 -

Wojewody Dolnośląskiego nr 60/09 z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bolesławiec, w okręgu wyborczym nr 10

10284

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1795 -

Rady Miejskiej w Lubinie nr XLVI/178/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska Lubin jest organem prowadzącym

10286

1796 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XXXV/193/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mirsk

10290

INNE AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIE

1797 -

Prezydenta Wrocławia nr 6182/09 z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie nr 1942/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia

10297

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 6,22 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 5,94 zł

liczba wejść: 2414

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP