Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 87 - Wrocław, 18.05.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA RADY POWIATU

1837 -

Rady Powiatu Wrocławskiego nr XVIII/167/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki jego przyznawania i wypłacania oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

10562

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1838 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej nr XXIX/14/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Jaworzyna Śląska jako organu prowadzącego przedszkole, szkoły podstawowe i gimnazjum

10566

1839 -

Rady Miasta Jedlina-Zdrój nr XXV/143/09 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój

10571

1840 -

Rady Miejskiej Mieroszowa nr XXXV/166/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mieroszów

10574

1841 -

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXIX/184/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Polanica-Zdrój oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i przedszkola publicznego

10579

1842 -

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXIX/185/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach oświatowych

10580

1843 -

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXIX/186/09 z dnia 31 marca 2009 r. w spawie zmiany uchwały nr XXIX/223/2005 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Polanicy-Zdroju

10583

1844 -

Rady Miejskiej w Polkowicach nr XXIII/240/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/228/09 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Polkowice

10584

1845 -

Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju nr XXXIII/7/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Szczawno-Zdrój

10585

1846 -

Rady Miasta Wojcieszów nr XXVII/155/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wojcieszów

10587

1847 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXX/213/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ziębice

10590

UCHWAŁY RAD GMIN

1848 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XXII/114/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, oraz w sprawie określenia liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela bibliotekarza

10595

1849 -

Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XXIII/121/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/104/09 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

10596

1850 -

Rady Gminy Krośnice nr XXI/174/09 z dnia 30 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krośnice nr XIII/99/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krośnice, w miejscowości Bukowice, dla działki nr ewidencyjny 8

10597

1851 -

Rady Gminy Lubin nr XXXII/166/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/149/98 Rady Gminy Lubin z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubin

10598

1852 -

Rady Gminy Marcinowice nr XXVII/149/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Marcinowice

10599

1853 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 214/XXIX/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

10603

1854 -

Rady Gminy Mysłakowice nr 220/XXIX/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

10609

1855 -

Rady Gminy Ruja nr XXII/117/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Ruja - w obszarach wsi Rogoźnik, Komorniki, Tyniec Legnicki, Lasowice, Dzierżkowice, Strzałkowice, Janowice

10614

1856 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice nr XIX/132/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego

10634

1857 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXVI/202/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Święta Katarzyna

10637

1858 -

Rady Gminy Żukowice nr XXII/122/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

10642

INNE AKTY PRAWNE

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

1859 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-16/306/09 z dnia 8 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXX/213/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ziębice

10648

1860 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-7/307/09 z dnia 7 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXVI/202/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Święta Katarzyna

10650

1861 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-14/308/09 z dnia 8 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Lubin nr XXXII/166/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/149/98 Rady Gminy Lubin z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubin

10653

1862 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-13/311/09 z dnia 8 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miasta Wojcieszów nr XXVII/155/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Wojcieszów

10655

1863 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-7/312/09 z dnia 8 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Żukowice nr XXII/122/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

10657

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 32,93 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 19,56 zł

liczba wejść: 2550

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP