Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 89 - Wrocław, 20.05.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

1889 -

Rady Powiatu w Górze nr XXIX/131/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu .

10784

1890 -

Rady Powiatu w Górze nr XXIX/132/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania .

10786

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1891 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXXII/209/09 z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/64/07 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2012 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Boguszów-Gorce .

10791

1892 -

Rady Miejskiej w Bolkowie nr XXXII/223/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Burmistrza Bolkowa .

10792

1893 -

Rady Miejskiej w Niemczy nr XXVIII/173/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

10793

1894 -

Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju nr XXXI/195/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Polanica-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania

10793

1895 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXII/286/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołów, na rok 2009

10794

1896 -

Rady Miejskiej w Wołowie nr XXXII/287/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołów

10797

1897 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXX/175/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby okręgów, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyborów Rady Miejskiej w Złotoryi

10799

1898 -

Rady Miejskiej w Złotoryi nr XXX/176/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania .

10801

UCHWAŁY RAD GMIN

1899 -

Rady Gminy Jemielno nr XXXIII/158/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/132/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie likwidacji placówki oświatowo - wychowawczej pod nazwa Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Pod Lipami" przy Zespole Szkół w Jemielnie z siedzibą w Jemielnie nr 41 i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Schronisko "Pod Lipami" Lokalna Baza Turystyczna w Jemielnie, Jemielno 41 .

10803

1900 -

Rady Gminy Jemielno nr XXXIII/159/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/83/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnie .

10804

1901 -

Rady Gminy Kamienna Góra nr XXXIV/156/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

10804

1902 -

Rady Gminy Kobierzyce nr XXXII/386/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowo-zachodniej części wsi Krzyżowice

10809

1903 -

Rady Gminy Lubań nr XXIII/207/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 806 i 807/5 położone w obrębie Pisarzowice .

10816

1904 -

Rady Gminy Lubań nr XXIII/208/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 935, 936, 937, 938 i 939 położone w obrębie Pisarzowice

10824

1905 -

Rady Gminy Lubań nr XXIII/209/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej zachodnią część działki nr 350/32 położonej w obrębie Uniegoszcz .

10831

1906 -

Rady Gminy Lubań nr XXIII/210/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 118 i 160 położone w obrębie Uniegoszcz

10838

1907 -

Rady Gminy Lubań nr XXIII/211/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 330/5, 334, 423, 424 i 425 położone w obrębie Uniegoszcz .

10845

1908 -

Rady Gminy Lubań nr XXIII/212/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 141, 144/4, 144/5, 144/6 i 145 położone w obrębie Uniegoszcz .

10852

1909 -

Rady Gminy Lubań nr XXIII/213/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działkę nr 12 położoną w obrębie Uniegoszcz .

10860

1910 -

Rady Gminy Lubań nr XXIII/214/2009 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 386 i 387 położone w obrębie Uniegoszcz

10867

1911 -

Rady Gminy Osiecznica nr XXXVI/171/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę XXXV/163/09 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli i kadry kierowniczej zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica

10874

1912 -

Rady Gminy Stara Kamienica nr XXXVII/205/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę zarządzającą pobór podatku od nieruchomości oraz leśnego i rolnego w drodze inkasa .

10875

1913 -

Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XXVI/156/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego .

10875

1914 -

Rady Gminy Zgorzelec nr 170/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Koźmin, Koźlice, Osiek Łużycki, Radomierzyce, Gmina Zgorzelec dla parku wiatrowego Koźmin .

10877

INNE AKTY PRAWNE

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

1915 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-10/133A/09 z dnia 8 maja 2009 r. uchylające rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 3 marca 2009 r. o sygn. NK.II. 0911-10/133/09 w zakresie stwierdzenia nieważności pkt 8 tabeli zawartej w § 3 ust. 1 uchwały Rady Powiatu Milickiego nr XXIII/161/2009 z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Milicki

10885

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 34,63 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 20,17 zł

liczba wejść: 2541

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP