Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 91 - Wrocław, 22.05.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

1940 -

Rady Miejskiej w Głogowie nr XXX/264/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Nosocice-Krzepów w Głogowie

10989

1941 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XXXIV/402/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/169/99 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 9 listopada 1999 r. (ze zmianami) w sprawie określenia zasad zbywania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy .

11010

1942 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXXI/391/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przez zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, i wyłapywania bezdomnych zwierząt

11010

1943 -

Rady Miejskiej w Świdnicy nr XXXI/392/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicom miasta Świdnicy .

11011

1944 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 215/XXIX/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 152/XXIII/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Węgliniec

11015

1045 -

Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXXII/220/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia obwodów Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach im. Henryka Sienkiewicza, Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej, Gimnazjum Publicznego w Ziębicach im. Mikołaja Kopernika, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice

11015

UCHWAŁY RAD GMIN

1946 -

Rady Gminy Bolesławiec nr XXV/146/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bolesławiec .

11018

1947 -

Rady Gminy w Janowicach Wielkich nr XXXI/132/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Janowice Wielkie

11023

1948 -

Rady Gminy Marcinowice nr XXVII/150/09 z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marcinowice"

11027

1949 -

Rady Gminy Męcinka nr XXIX/185/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

11092

1950 -

Rady Gminy Paszowice nr XXV/170/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Paszowice - MPZP Paszowice - Szkoła

11095

1951 -

Rady Gminy Rudna nr XXVII/197/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały nr X/89/07 z dnia 23 października 2007 r. w sprawie likwidacji drogi

11103

1952 -

Rady Gminy Rudna nr XXVII/198/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach .

11103

1953 -

Rady Gminy Święta Katarzyna nr XXVI/199/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Święta Katarzyna na stałe obwody głosowania .

11104

INNE AKTY PRAWNE

DECYZJA

1954 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-26/2009/177/X-B/GM z dnia 12 maja 2009 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze

11106

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 41,82 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 22,60 zł

liczba wejść: 2460

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP