Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 101 - Wrocław, 04.06.2009 r.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ

2085 -

Rady Miejskiej w Radkowie nr XXXII/178/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na rok 2009

12712

UCHWAŁA RADY GMINY

2086 -

Rady Gminy Janowice Wielkie nr XXVIII/106/2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2009 .

12766

UCHWAŁY ZGROMADZENIA ZWIĄZKÓW GMIN

2087 -

Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Bóbr" nr II/11/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie planu finansowego Związku na 2009 rok .

12788

2088 -

Zgromadzenia Związku Gmin "Bychowo" nr XI/26/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie planu finansowego Związku Gmin "Bychowo" na rok 2009 .

12792

2089 -

Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "EKOGOK" w Gać nr IX/29/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2009 .

12797

2090 -

Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD7" nr IX/2/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie planu finansowego Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD7" na 2009 rok

12806

2091 -

Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich nr 45/XVI/08 z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Karkonoskich na rok 2009

12809

2092 -

Zgromadzenia Związku Gmin "Kwisa" nr I/14/2009 z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2009 rok .

12821

2093 -

Zgromadzenia "Związku Międzygminnego Ślęza-Oława" w Strzelinie nr IX/26/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie planu finansowego "Związku Międzygminnego Ślęza-Oława" na rok 2009

12831

2094 -

Zgromadzenia Związku Gmin Śnieżnickich nr II/1/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu związku na rok 2009

12837

2095 -

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji nr 1/XIII/2009 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2009 .

12841

2096 -

Zgromadzenia Związku Komunalnego "Wodociąg Lisowice" nr 8/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie budżetu Związku Komunalnego Wodociąg Lisowice" na 2009 rok

12855

2097 -

Zgromadzenia Związku Gmin Zgłębia Miedziowego w Polkowicach nr XI/45/08 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Zgłębia Miedziowego w Polkowicach na 2009 rok .

12858

2098 -

Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej nr 9/2008 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na 2009 rok

12864

UCHWAŁA KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

2099 -

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 44/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia przez Regionalną Izbę Obrachunkową budżetu Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku na 2009 rok w zakresie obowiązkowych zadań własnych .

12869

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 61,26 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 28,02 zł

liczba wejść: 2531

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP