Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2009

Nr 102 - Wrocław, 05.06.2009 r.

AKTY NORMATYWNE

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

2100 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XL/636/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

12874

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH

2101 -

Rady Miejskiej w Górze nr XXXVI/233/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/143/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 czerwca 2008 r. oraz uchwały nr XXIV/158/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Góra

12874

2102 -

Rady Miejskiej Mieroszowa nr XXXVII/174/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

12875

2103 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu nr XXIV/113/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Międzybórz

12876

2104 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXVII/266/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Bagno, Morzęcin Wielki, Morzecin Mały, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa - Osola

12878

2105 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXVII/267/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów: Golędzinów, Pęgów, Kotowice, Wilczyn, Zajączków, Paniowice

12898

2106 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXVII/268/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oborniki Śląskie dla obrębów: Jary, Lubnów, Rościsławce, Uraz

12915

2107 -

Rady Miasta Oleśnicy nr XXXII/201/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Oleśnicy

12927

2108 -

Rady Miejskiej w Pieńsku nr XXXI/173/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieńsk

12928

2109 -

Rady Miejskiej w Ścinawie nr LI/270/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

12933

2110 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 209/XXIX/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Węglińcu i Pieńsku i nadania jej regulaminu

12938

2111 -

Rady Miejskiej w Węglińcu nr 211/XXIX/09 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osady Polana

12941

2112 -

Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXIII/1125/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto

12950

2113 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXVIII/183/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie dostosowania granic stałych obwodów głosowania do stanu faktycznego w Gminie Żmigród

12961

2114 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXVIII/184/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żmigrodzie

12963

2115 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXVIII/185/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/66/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Żmigród

12964

2116 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie nr XXVIII/189/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat i niektórych innych składników wynagrodzenia

12965

UCHWAŁY RADY GMINY I MIASTA

2117 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XLV/294/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

12968

2118 -

Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr XLV/295/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

12971

UCHWAŁY RAD GMIN

2119 -

Rady Gminy Gromadka nr XXXIV/176/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromadce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

12973

2120 -

Rady Gminy Gromadka nr XXXIV/177/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole

12973

2121 -

Rady Gminy Gromadka nr XXXIV/181/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gromadka

12974

2122 -

Rady Gminy Walim nr XXXIII/197/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość dodatku mieszkaniowego

12976

INNE AKTY PRAWNE

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE

2123 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-13/331/09 z dnia 22 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Górze nr XXXVI/233/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/143/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 czerwca 2008 r. oraz uchwały nr XXIV/158/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Góra

12980

2124 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-6/333/09 z dnia 28 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Gminy Walim nr XXXIII/197/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość dodatku mieszkaniowego

12981

2125 -

Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-4/343/09 z dnia 28 maja 2009 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXIII/1125/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto

12983

OBWIESZCZENIA

2126 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 25 maja 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krotoszyce przeprowadzonych w dniu 24 maja 2009 r.

12986

2127 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 24 maja 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzylesiu przeprowadzonych w dniu 24 maja 2009 r.

12987

2128 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Kłodzku, Rady Miejskiej w Świebodzicach oraz Rady Powiatu w Świdnicy

12988

KOMUNIKAT

2129 -

Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. o podjęciu uchwały w sprawie aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego

12989

 

Pełna treść (PDF)

Cena w formie papierowej 40,45 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 21,85 zł

liczba wejść: 2871

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP