Aktualnie znajdujesz się na:

Wyniki kontroli przeprowadzonych w DUW

Rok 2008

 

 

 • Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 lipca 2008 r., po kontroli przeprowadzonej przez NIK, w zakresie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych poprzez oddanie do odpłatnego korzystania w latach 2000-2007.
 •  

 • Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 czerwca 2008 r. po kontroli przeprowadzonej przez NIK, w zakresie działań służb publicznych dotyczących recyklingu sprzętu technicznego w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2008 r.
 •  

 • Wystąpienie pokontrolne z dnia 16 kwietnia 2008 r. po kontroli przeprowadzonej przez NIK, w zakresie wykonanie w 2007 r. budżetu państwa w części 85/02 - województwo dolnośląskie.
 •  

 • Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 kwietnia 2008 r. po kontroli przeprowadzonej przez NIK, w zakresie wykonania budżetu w 2007 r.
 •  

 • Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 kwietnia 2008 r. po kontroli przeprowadzonej przez NIK, w zakresie przestrzegania prawa wspólnotowego i krajowego w procesie przygotowania do pełnienia roli instytucji pośredniczącej w certyfikacji przy realizacji Reginalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
 •  

 • Wystąpienie Pokontrolne z dnia 18.01.2008r. po kontroli przeprowadzonej przez NIK , w zakresie wdrażania projektów pomocy technicznej, finansowanych z funduszy strukturalnych w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 czerwca 2007r.
 •  

 • Wystąpienie Pokontrolne z dnia 06.02.2008 r. po kontroli przeprowadzonej przez NIK , w zakresie wydawania zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz przestrzegania warunków w nich zawartych w latach 2004 - 2007 do dnia 30 października.
 •  

   

  liczba wejść: 2907

  Metryka strony

  Data publikacji : 25.01.2008
  Rejestr zmian
  Osoba publikująca: Redaktor BIP
  Autor : Redaktor BIP