Aktualnie znajdujesz się na:

2013

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

Informacja pokontrolna nr 36/2013 z kontroli realizacji małego projektu nr 608.03.J.2.07031.2.1.02 pn. "Kampania informacyjno-promocyjna transgranicznej, polsko-niemieckiej Krainy Domów Przysłupowych" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Notatka z wizyty monitorującej nr 37/2013 w zakresie potwierdzenia realizacji działań zaplanowanych w projekcie nr 100069810 pn. "Kariera bez granic - transgraniczna orientacja zawodowa w Euroregionie Neisse-Nysa"

Notatka z wizyty monitorującej nr 38/2013 w zakresie potwierdzenia realizacji działań zaplanowanych w projekcie nr 100043224 pn. "Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i gminy Obercunnersdorf na rzecz rozwoju turystyki przygranicznej"

Informacja pokontrolna nr 39/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100063177 pn. "Wędrowanie bez granic - wzrost atrakcyjności i dostępności obiektów turystycznych stanowiących element międzynarodowej trasy VIA SACRA" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 40/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100068584 pn. "VIA SACRA - dwa miasta jedna droga" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 41/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100088644 pn. "Zakup dwóch pojazdów do przewozu strażaków w ramach współpracy transgranicznej straży pożarnych Kodersdorf i Czerwona Woda w celu rozszerzenia i zacieśnienia ich partnerstwa" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 42/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100072660 pn. "Przbudowa drogi powiatowej nr 2403D na odcinku Węgliniec - Dłużyna Dolna - III etap" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 43/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100037902 pn. "Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska-Saksonia 2007-2013 w Euroregionie Nysa" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 44/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100045213 pn. "Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk - EuRegioKom Pieńsk" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 45/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100039105 pn. Budowa otwartego kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Pieńsku"" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Notatka z wizyty monitorującej nr 46/2013 w zakresie potwierdzenia realizacji działań zaplanowanych w projekcie nr 100064342 pn. "Centrum sportów ekstremalnych w Zgorzelcu"

Informacja pokontrolna nr 47/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100104013 pn. "Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska-Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 48/2013 z kontroli realizacji małego projektu nr 0659.03.J2.2.280512.1.10 pn. "Polsko-Niemieckie Zawody Jeździeckie we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Notatka z wizyty monitorującej nr 49/2013 w zakresie potwierdzenia realizacji działań zaplanowanych w projekcie nr 100038564 pn. "Poprawa bezpieczeństwa i współpracy jednostek policji w obszarze pogranicza w zakresie wspólnej likwidacji zagrożeń terrorystycznych"

Informacja pokontrolna nr 50/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100069810 pn. "Kariera bez granic - transgraniczna orientacja zawodowa w Euroregionie Neisse-Nysa" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna z kontroli następczej nr 50/2013 - projekt nr 100069810 pn. "Kariera bez granic - transgraniczna orientacja zawodowa w Euroregionie Neisse-Nysa" w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych

Notatka z wizyty monitorującej nr 51/2013 w zakresie potwierdzenia realizacji działań zaplanowanych w projekcie nr 100039044 pn. "Poprawa bezpieczeństwa i płynności w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych"

Informacja pokontrolna nr 52/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100064342 pn. "Centrum sportów ekstremalnych w Zgorzelcu" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 53/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100092753 pn. "Zachowanie ogrodów i parków jako części historycznie ukształtowanego krajobrazu kulturowego w ramach Szlaku parków i ogrodów po obu stronach Nysy" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 54/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100064099 pn. "Via Regia - szlak wędrówki gatunków" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 55/2013 z kontroli realizacji małego projektu nr 0731.02.J2.2.221112.1.07 pn. "Polsko-Niemieckie warsztaty artystyczne" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 56/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100066103 pn. "Skrzaty w Europie - 2 etap" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 57/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100070634 pn. "Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna z kontroli następczej nr 57/2013 - projekt nr 100070634 pn. "Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim" w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych

Informacja pokontrolna nr 58/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100038563 pn. "Poprawa bezpieczeństwa i współpracy policji w obszarze pogranicza w zakresie wspólnej likwidacji zagrożeń terrorystycznych" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 59/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100097161 pn. "Et Labora - rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Nysa" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 60/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100068584 pn. "VIA SACRA - dwa miasta jedna droga" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna z kontroli następczej nr 60/2013 - projekt nr 100068584 pn. "VIA SACRA - dwa miasta jedna droga" w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych

Informacja pokontrolna nr 61/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100039044 pn. "Poprawa bezpieceństwa i płynności w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 62/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100043224 pn. "Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Obercunnersdorf na rzecz rozwoju turystyki przygranicznej" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna z kontroli następczej nr 62/2013 - projekt nr 100043224 pn. "Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Obercunnersdorf na rzecz rozwoju turystyki przygranicznej" w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych

Informacja pokontrolna nr 63/2013 z kontroli realizacji projektu nr 1000124818 pn. "Zabezpieczenie, udostępnienie i promocja zabytków sakralnych transgranicznego obszaru - Bolesławiec - Leutersdorf" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 64/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100093153 pn. "Śladami organmistrzów po Górnych Łużycach" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 65/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100043224 pn. "Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Obercunnersdorf na rzecz rozwoju turystyki przygranicznej" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 66/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100062929 pn. "REGIO INFO" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 67/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100073147 pn. "Realizacja planu ratowniczego w ramach Memorandum FOR-BE-S przez Miasto Jelenia Góra i Gminę Boxberg O.L" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 68/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100066245 pn. "Transregio - poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 69/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100069218 pn. "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 70/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100064432 pn. "EUROPERA - trójdźwięk - młodzież muzykuje dla Europy" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 71/2013 z kontroli realizacji projektu nr 100070936 pn. "Poprawa infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk - budowanie transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków katastrof na polsko-saksońskim pograniczu" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

Informacja pokontrolna nr 72/2013 z kontroli realizacji projektu nr 1001100031 pn. "3-Styk Lig - Budowa turystycznego wizerunku Bogatyni jako ostoi Skate'owców" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym

 

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/2.2.00/08.00686 pn. "Ścieżki rowerowe w Hermanicach, w Detrichovie i w Bogatyni, punkt widokowy w Hermanicach" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym - Gmina Bogatynia

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr CZ.3.22/1.2.00/09.01536 pn. "Poprawa gospodarki wodnej oraz jakości wód dorzecza Metuji na pograniczu kłodzkim przez budowę sieci kanaliacyjnej w rejonie miasta Kudowy i Nachodu" zrealizowanego przez Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr CZ.3.22/2.1.00/08.00651 pn. "Czesko-polski portal innowacyjny" zrealizowanego przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr CZ.3.22/2.1.00/08.00651 pn. "Czesko-polski portal innowacyjny" zrealizowanego przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr PL.3.22/3.2.00/12.03348 pn. "Razem dla ludzi i przyrody" w zakresie przeprowadzenia wstępnej kontroli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie - Gmina Radków

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/1.2.00/12.03299 pn. "Fauna Karkonoszy" w zakresie przeprowadzenia wstępnej kontroli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie - Park Narodowy Gór Stołowych

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/1.3.00/09.01581 pn. "Stworzenie wspólnego zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w Karkonoszach Spindleruv Mlyn - Podgórzyn" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym - Gmina Podgórzyn

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/1.2.00/09.01541 pn. "Karkonosze w INSPIRE - wspólny GIS w ochronie przyrody" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym - Karkonoski Park Narodowy

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/1.2.00/09.01541 pn. "Karkonosze w INSPIRE - wspólny GIS w ochronie przyrody" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym - GRID, Zakład NFOŚ

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów  projektu nr PL.3.22/1.2.00/08.00612 pn. "Ochrona i racjonalne gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi na polsko-czeskim pograniczu " zrealizowanego przez Gminę Lubawka

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/2.2.00/13.03810 pn. "Czesko-polski sigltrek pod Smrkem w Górach Izerskich 2 etap" w zakresie przeprowadzenia wstępnej kontroli przed podpisaniem umowy o dofinansowanie - Gmina Miejska Świeradów Zdrój

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów  projektu nr CZ.3.22/1.3.00/09.01567 pn. "Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych" zrealizowanego przez Gminę Kłodzko

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr CZ.3.22/1.3.00/09.01567 pn. "Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych" zrealizowanego przez Gminę Nowa Ruda

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr CZ.3.22/1.3.00/09.01567 pn. "Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych" zrealizowanego przez Gminę Polanica Zdrój

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr CZ.3.22/1.3.00/09.01567 pn. "Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych" zrealizowanego przez Gminę Radków

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr CZ.3.22/1.3.00/09.01567 pn. "Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych" zrealizowanego przez Gminę Szczytna

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr CZ.3.22/1.3.00/09.01567 pn. "Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych" KPPSP w Kłodzku

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów  projektu nr CZ.3.22/1.3.00/09.01567 pn. "Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych" Powiat Kłodzki

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/3.3.01 pn. "Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/3.3.02 pn. "Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

 

liczba wejść: 3128

Metryka strony

Data publikacji : 16.07.2013
Data modyfikacji : 11.08.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor :