Aktualnie znajdujesz się na:

2014

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

Notatka informująca o ustaleniach z wizyty monitorującej  nr 73/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100064201 pn. "Zdrowa szkoła i Kształcenie” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 74/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100093611 pn. "Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – II etap” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 75/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100067998 pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 75/2014 z kontroli  następczej realizacji projektu nr 100067998 pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 76/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100088768 pn. "Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxbergu/O.L. – Etap I” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 80/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100039523 pn. "Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 81/2014 z kontroli realizacji projektu nr 1000104013 pn. "Fundusz Małych Projektów Polska-Saksonia 2012-2014” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 82/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100093416 pn. "Bezgraniczna- transgraniczna specjalizacja straży pożarnych z Ruszowa i Horki w dziedzinach wypadków kolejowych i zwalczania pożarów lasów” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 83/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100080229 pn. "Razem bezpieczniej – niemiecko-polska sieć diagnostyki obrazowej w Europamieście Goerlitz/Zgorzelec” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 84/2014 z kontroli realizacji projektu nr 1000109492 pn. "Odremontowana zabytkowa willa Hendricha w Szklarskiej Porębie punktem międzynarodowych spotkań odkrywających walory kulturowe, historyczne i społeczno-gospodarcze pogranicza” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 85/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100045652 pn. " Budowa otwartych obiektów sportowych przy LO w Bogatyni i ZSZiL w Zgorzelcu” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 85/2014 z kontroli następczej realizacji projektu nr 100045652 pn. "Budowa otwartych obiektów sportowych przy LO w Bogatyni i ZSZiL w Zgorzelcu” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 86/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100093611 pn. "Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – II etap” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 87/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100093611 pn. "Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – II etap” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 88/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100159531 pn. "Skrzaty poznają tradycję i historię sąsiadów” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 89/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100065887 pn. "Zdrowe dzieci – zdrowa Europa – Transgraniczne przedsięwzięcie modelowe w zakresie usług medycznych w Europamieście Goerlitz/Zgorzelec”” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 90/2014 z kontroli realizacji projektu nr 0917.03.J2.2.081113.1.10 pn. "10 lat Unii Europejskiej w Europa- Mieście Zgorzelec/Goerlitz" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 91/2014 z kontroli realizacji projektu nr 0915.02.J2.2.081113.1.07 pn. "My Jeleniogórzanie. Jubileusz 100-lecia Museum RGV-Muzeum Karkonoskiego" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 94/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100076106 pn. "Drogi do szkła i granitu”- szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim (Piechowice-Demitz-Thumitz w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 95/2014 z kontroli realizacji małego projektu nr 0930.03.J2.2.121113.10 pn. "Skrzydlate domy – transgraniczne ekologiczne warsztaty” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 96/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100070735 pn. „InMaTex – Centrum innowacji i kooperacji wyrobów tekstylnych realizujące potrzeby indywidualnych klientów w zakresie mass custamization, designu i materiału” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 97/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100099248 pn. "KrimiTech – Stop transgranicznej przestępczości samochodowej” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 98/2014 z kontroli realizacji projektu nr 1000130303 pn. ”Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 99/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100045652 pn. "Budowa otwartych obiektów sportowych przy LO w Bogatyni i ZSZiL w Zgorzelcu” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 100/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100158973 pn. "Przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zgorzelcu – etap I i etap II” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 102/2014 z kontroli realizacji projektu nr 1001593319 pn. ”Poprawa warunków kształcenia transgranicznego” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 103/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100171462 pn. "Wspólnie podnosimy jakość systemu gospodarki odpadami na pograniczu Polski i Saksonii" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 106/2014 z kontroli  realizacji projektu nr 1000124973 pn. "Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 107/2014 z kontroli realizacji projektu nr 100043019 pn. "Nowoczesne Muzeum – atrakcyjna edukacja transgraniczna” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

 

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr PL.3.22/3.2.00/13.03929 pn. "Pozytywne projekty" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Osiedlowy Dom Kultury.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr CZ.3.22/1.1.00/08.00051 pn. "Poprawa drogowej dostępności między miastami Hradek nad Nysą (CZ) a Bogatynią (PL) Hermanice (CZ) na pograniczu czesko-polskim" Gmina Bogatynia.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr PL.3.22/2.2.00/13.03817 pn. "Muzea Wiejskie" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Stowarzyszenie „Chalupeni”.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr PL.3.22/1.3.00/09.01555 pn. "Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Gmina Karpacz.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/3.2.00/11.02561 pn. "Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Gmina Stronie Śląskie.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/1.2.00/12.03394 pn. "Segregujemy odpady i dbamy o czystość miast" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Gmina Miejska Duszniki Zdrój.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/2.3.00/12.03371 pn. "Akcent@com" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – UMWD.

Sprawozdanie z kontroli następczej w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr CZ.3.22/3.2.00/09.01298 pn. "Spotkania-tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu" MDK Muflon w Jeleniej Górze.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr CZ.3.22/3.1.00/09.01511 pn. "Hranice dokoran – Rozmówki polsko-czeskie" Telewizja Polska S.A. Oddział we Wrocławiu.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr CZ.3.22/2.2.00/09.01544 pn. "ZIELONE KARKONOSZE – rozwój infrastruktury turystycznej miast pogranicza polsko-czeskiego: Jilemnice, Karpacz i Kowary" Gmina Karpacz.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr CZ.3.22/3.1.00/09.01511 pn. "Hranice dokoran – Rozmówki polsko-czeskie" Telewizja Polska S.A. Oddział we Wrocławiu.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/3.3.01 pn. "Fundusz mikroprojektów Nisa-Nysa" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/3.3.02 pn. "Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Glacensis" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr PL.3.22/3.2.00/08.00024 pn. "Rekonstrukcje historyczne – Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza " Gmina Kłodzko.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr PL.3.22/3.2.00/08.00024 pn. "Rekonstrukcje historyczne – Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza " Gmina Stoszowice.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr PL.3.22/3.2.00/08.00024 pn. "Rekonstrukcje historyczne – Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza " Gmina Miasto Świdnica.

 

liczba wejść: 1780

Metryka strony

Data publikacji : 06.05.2014
Data modyfikacji : 11.08.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu
Autor :