Aktualnie znajdujesz się na:

2015

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

Informacja pokontrolna nr 105 z kontroli realizacji projektu nr 100179496 pn. " Utworzenie struktur współpracy służb ratowniczych miejscowości Leśna i Schönau-Berzdorf” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 106 z kontroli realizacji projektu nr 100124973 pn. "Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 107 z kontroli realizacji projektu nr 100043019 pn. "Nowoczesne Muzeum – atrakcyjna edukacja transgraniczna" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 108 z kontroli realizacji projektu nr 100073855 pn. "EuRegio Vital(e)2011" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 109 z kontroli realizacji projektu nr 100171837 pn. "Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z modernizacją warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu jako baza do transgranicznej wymiany doświadczeń" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 110 z kontroli realizacji projektu nr 100074190 pn. "Europejskie Centrum Edukacyjno – Kulturalne Zgorzelec – Goerlitz Meetingpoint Music Messiaen – etap 1" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 111 z kontroli realizacji projektu nr 100159204 pn. "Transgraniczna sieć profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 112 z kontroli realizacji projektu nr 100073855 pn. "EuRegioVital(e)2011" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 113 z kontroli realizacji projektu nr 100072283 pn. "Wspólne pogranicze – wspólna infrastruktura bezpieczeństwa" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 113 z kontroli następczej realizacji projektu nr 100072283 pn. "Wspólne pogranicze – wspólna infrastruktura bezpieczeństwa" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 114 z kontroli realizacji projektu nr 100125296 pn. "Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – Etap III" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 115  z kontroli realizacji projektu nr 100159377 pn. "Polsko-niemiecki leksykon KULTURNET" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 115  z kontroli następczej realizacji projektu nr 100159377 pn. "Polsko-niemiecki leksykon KULTURNET" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 116 z kontroli realizacji projektu nr 100088466 pn. "Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 117 z kontroli realizacji projektu nr 100104013  pn. "Fundusz Małych Projektów Polska – Saksonia 2012-2014 w Euroregionie Nysa" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 118  z kontroli realizacji projektu nr 100155747 pn. "Bezpieczne pogranicze dolnośląsko-saksońskie – wzrost efektywności działań operacyjno – śledczych Grupy Nysa" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Notatka informująca o ustaleniach z wizyty monitorującej  nr 104 z kontroli realizacji projektu nr 100069810 pn. "Kariera bez granic – transgraniczna orientacja zawodowa w Euroregionie Neisse-Nysa” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 119  z kontroli realizacji projektu nr 11-TH-PL-01.12-2 pn. "Oddelegowanie pracowników Urzędu MArszałkowskieo Województwa Dolnośląskiego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie na lata 2010-2015" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 120  z kontroli realizacji projektu nr 14-TH-PL-01.06-3 pn. "Realizacja w latach 2014-2015 zadań związanych z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w spotkaniach roboczych Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polka-Saksonia 2007-2013 oraz w posiedzeniach grupy roboczej do spraw przygotowywania Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

 

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/1.3.00/09.01502 pn. "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen "w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym - Gmina Bystrzyca Kłodzka.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/2.1.00/12.03400 pn. "Wspieranie rozwoju regionalnych firm na pograniczu czesko-polskim" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr PL.3.22/1.2.00/12.03390 pn. "Ochrona wód na obszarze Sudetów" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr PL.3.22/3.1.00/12.03425 pn. "Sieciowa współpraca w Euroregionie Glacensis" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – SGPEG.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/1.2.00/12.03299 pn. "Fauna Karkonoszy" w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Karkonoski Park Narodowy.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr PL.3.22/3.2.00/08.00049 pn. "Współpraca Gmin partnerskich – Wleń i Jiretin pod Bukovou " Gmina Wleń.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/2.2.00/13.03797 pn. "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis  "w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym - Gmina Nowa Ruda.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/2.2.00/13.03797 pn. "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis " w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym - Gmina Radków.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/2.2.00/13.03797 pn. "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis " w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/1.3.00/09.01502 pn. "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z podpisanie umowy z Schengen"  w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Gmina Kudowa Zdrój.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/2.2.00/13.03924 pn. "Czesko – polski puchar przyjaźni"  w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Powiatowe Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/1.3.00/09.01502 pn. "Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich gór w związku z podpisanie umowy z Schengen"  w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Gmina Międzylesie.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/1.3.00/09.01505 pn. "Rozwój jednostek straży pożarnej na czesko-polskim obszarze przygranicznym"  w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym –Ząbkowice Śląskie.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/2.2.00/12.03385 pn. "Udostępnienie kopalni Bohumir oraz otwarcie skansenu Kowary – nowe produkty turystyczne na pograniczu czesko-polskim"  w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Gmina Kowary.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/2.2.00/12.03408 pn. "Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Kralicky  Sneznik – Śnieżnik – Góry Bialskie"  w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Gmina Stronie Śląskie.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/2.1.00/12.03400 pn. "Wspieranie rozwoju regionalnych firm na pograniczu czesko-polskim"  w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym –Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/3.3.01 pn. "Fundusz mikroprojektów Nisa-Nysa"  w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/3.3.02 pn. "Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis"  w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/2.2.00/14.04220 pn. "Profesjonalne utrzymywanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim"  w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Gmina Duszniki Zdrój.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/2.2.00/14.04223pn. "Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko – Mieroszowskiego 4 etap"  w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Gmina Mieroszów.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr PL.3.22/3.2.00/13.03916 pn. "Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko-Broumowskim"  w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Gmina Radków.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr PL.3.22/3.2.00/13.03929 pn. "Pozytywne projekty"  w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr PL.3.22/3.2.00/12.03405 pn. "Sztuka bez Granic"  w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Jeleniogórskie Centrum Kultury.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/2.2.00/13.03797 pn. "Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis"  w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Gmina Kudowa Zdrój.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/2.2.00/14.04220 pn. "Profesjonalne utrzymywanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim"  w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Gmina Stronie Śląskie.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/2.2.00/14.04234 pn. "Promocja Karkonoszy"  w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Powiat Jeleniogórski.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/1.3.00/09.01555 pn. "Comenius viridis”   w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Karkonoski Park Narodowy.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/3.2.00/12.03384 pn. "Wspieranie działań edukacyjno-sportowych i rekreacyjnych pomiędzy polską i czeską stroną w ramach koszykówki dla dzieci, młodzieży i trenerów”   w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr PL.3.22/2.2.00/09.0163 pn. "Geostrada sudecka, przewodnik geologiczno-turystyczny" Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr PL.3.22/3.2.00/13.03916 pn. "Muzyka i sport na pograniczu Radkowsko-Broumowskim”   w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/3.2.00/13.03912 pn. "Czesko-polskie pograniczne – region nieograniczonych możliwości”   w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Gmina Bystrzyca Kłodzka.

Sprawozdanie z kontroli na miejscu projektu nr CZ.3.22/2.2.00/14.04231 pn. "Czesko-polskie centra informacji”   w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Gmina Bardo.

Sprawozdanie z kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych projektu nr CZ.3.22/2.2.00/14.04231 pn. "Czesko-polskie centra informacji”   w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym – Gmina Bystrzyca Kłodzka.

liczba wejść: 2658

Metryka strony

Data publikacji : 15.06.2015
Data modyfikacji : 15.02.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: były pracownik
Autor : były pracownik