Aktualnie znajdujesz się na:

2016

2016

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr CZ.3.22/3.1.00/11.02599 pn. "Bez granic" – Telewizja Polska S.A., Oddział we Wrocławiu

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr PL.3.22/2.2.00/09.01523 pn. "Widoki bez granic" – Park Narodowy Gór Stołowych

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr PL.3.22/2.2.00/09.01523 pn. "Widoki bez granic" – Gmina Radków

Sprawozdanie z kontroli na miejscu w zakresie potwierdzenia przestrzegania przez Beneficjenta obowiązku zapewnienia trwałości rezultatów projektu nr PL.3.22/2.2.00/09.01523 pn. "Widoki bez granic" – Gmina Miejska Nowa Ruda

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013

Informacja pokontrolna nr 121 z kontroli realizacji projektu nr 14-TH-PL-01.06-3 pn. „Realizacja w latach 2014-2015 zadań związanych z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w spotkaniach roboczych Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013 oraz w posiedzeniach Grupy Roboczej do spraw przygotowania Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

Informacja pokontrolna nr 122 z kontroli realizacji projektu nr 11- TH-PL-01.12-2 pn. "Oddelegowanie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie na lata 2010 -2015” w zakresie prawidłowości jego realizacji, w tym zgodności z prawem wspólnotowym i krajowym.

liczba wejść: 4593

Metryka strony

Data publikacji : 05.08.2016
Data modyfikacji : 15.02.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: były pracownik
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
Autor :