Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Finansów i Budżetu

2014

1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 27 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Olszynie w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od  20 stycznia do 31 stycznia 2014 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kłodzku, z zakresu: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki

3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 10 lutego 2014 r. do 20 lutego 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, z zakresu prawidłowości  realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 3 marca 2014 r. do 7 marca 2014 r. w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego

5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 18 lutego 2014 r. do 21 lutego 2014 r. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra z zakresu prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 17 marca 2014 r. do 21 marca 2014 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z zakresu wybranych zagadnień gospodarki finansowej jednostki

7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od  21  lutego  2014 r. do 28  lutego 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,  z zakresu prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 17 marca 2014r. do 21 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy w Walimiu, z zakresu prawidłowości  realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 9 kwietnia 2014 r. do 16 kwietnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej prowadzonej w dniach od 23 kwietnia 2014 r. do 29 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Leśnej, z zakresu  realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2011 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego

12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 9 kwietnia  2014 r. do 11 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim Głuszyca z zakresu prawidłowości wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 23 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu w zakresie wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej jednostki

14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 14 maja 2014 r. do 20 maja 2014 r., w Urzędzie Miasta Pieszyce,  w zakresie prawidłowości realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego

15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 19 - 22 maja 2014 r. w Urzędzie Miasta Wojcieszów w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 16 - 18 czerwca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Złotoryi w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od  13.06.2014 r. do 20.06.2014 r., w Urzędzie Miasta Świdnica,  z zakresu prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniach od 9 czerwca 2014 r.  do 13 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy Długołęka z zakresu: Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego

19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 25 czerwca 2014 r. do 1 lipca 2014 r., w Urzędzie Gminy Dobromierz, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 10 września 2014 r. do 12 września 2014 r. w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 19 sierpnia 2014 r. do 21 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Radków w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 22 lipca 2014 r. do 24 lipca 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Bolkowie w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 9 - 13 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy Długołęka w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 24 listopada 2014 r. do 2 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój, z zakresu prawidłowości  realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 24 listopada 2014 r. do 2 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa na realizację zadania „Odbudowa nieruchomości mieszkalnej przy ul. Górniczej 10 w Jedlinie-Zdroju

26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 3 do 5 grudnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 26 - 28 listopada 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim w zakresie prawidłowości wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

liczba wejść: 2460

Metryka strony

Data publikacji : 10.03.2014
Data modyfikacji : 28.01.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ewa Cegłowska
Autor : Ewa Cegłowska