Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Finansów i Budżetu

2015

1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 4 do 6 lutego 2015 r. w Urzędzie Miasta w Piechowicach, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 11 lutego 2015 r. do 18 lutego 2015 r. w  Urzędzie Miasta Jelenia Góra,  z zakresu prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst. zadań z zakresu administracji rządowej,  realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

3.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 28 stycznia 2015 r. do 30 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Świerzawa, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 23 do 27 marca 2015 r. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, w zakresie alokacji kosztów i wydatków oraz ich ewidencji księgowej na potrzeby budżetu w układzie zadaniowym.

5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 17 do 23 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, w zakresie prawidłowości naliczania utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.

6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 15 kwietnia 2015 r. do 17 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Leśnej, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 18 marca 2015 r. do 20 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 do 30 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 20 kwietnia 2015 r. do 28 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Legnicy, z zakresu prawidłowości  realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 12 marca do 20 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 20.04.2015 r. do 28.04.2015 r. w  Urzędzie Miasta  Legnica,  z zakresu prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 20 do 22 maja 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 12 maja 2015 r. do 15 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy w Udaninie, z zakresu Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 21 maja 2015 r. do 29 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta w Kudowie Zdroju, z zakresu prawidłowości  realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 22 do 23 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 15 lipca 2015 r. do 22 lipca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 12 do 22 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miasta  w Kłodzku, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 23 czerwca 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Podgórzynie, z zakresu Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29 i 30 czerwca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 27 lutego 2015 r. do 26 marca 2015 r. w Stowarzyszeniu Romów we Wrocławiu Romani Bacht, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych w 2013 roku z dotacji celowej w ramach Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 24 do 31 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 13 lipca do 14 lipca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 12-13 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 31 lipca do 3 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Grębocicach, w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 24 i 27 lipca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Kotli, w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 9 września 2015 r. do 15 września 2015 r. w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, z zakresu Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 23 września 2015 r. do 25 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Olszynie, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 19 października 2015 r. do 23 października 2015 r. w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach, z zakresu prawidłowości  realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od  30 października  do  10 listopada 2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w zakresie Realizacja budżetu państwa w układzie zadaniowym – ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości.

30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 7 do 14 października 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Kowarach, z zakresu prawidłowości wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 9 do 15 września 2015 r. w Towarzystwie Przyjaciół Ziębic „Ducatus” w Ziębicach, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej w ramach zadania publicznego pn. Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci romskich ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Ziębice.

32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 28 października 2015 r. do 30 października 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 25 listopada 2015 r. do 27 listopada 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 17 listopada 2015 r. do 24 listopada 2015 r. w Urzędzie Miasta w Szczawnie-Zdroju, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 6 do 16 listopada 2015 r. Urzędzie Miejskim w Szczawnie – Zdroju, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Oławie, w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 10 grudnia 2015 r. do 11 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 30.09.2015 r. do dnia 9.10.2015 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu, w zakresie prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego (bilansu).

39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach  od  31 grudnia  2015 r. do  8 stycznia 2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, w zakresie Realizacja budżetu państwa w układzie zadaniowym – ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości.

40. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 16 do 31 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 30 listopada do 4 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu, w zakresie Prawidłowość wykorzystania środków udzielanych z budżetu państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

42. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 23 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r. w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Legnicy, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej w ramach Rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

liczba wejść: 3958

Metryka strony

Data publikacji : 11.03.2015
Data modyfikacji : 31.05.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ewa Cegłowska
Wydział Finansów i Budżetu
Autor : Ewa Cegłowska