Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Finansów i Budżetu

2017

1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 30 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy Mściwojów, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 27 do 28 lutego 2017 r.  w Starostwie Powiatowym w Legnicy, w zakresie Prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 8 do 15 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy w Głogowie w zakresie prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od  30 marca  2017 r. do  21 kwietnia  2017 r. w  Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków z budżetu państwa w ramach Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej – edycja 2016 rok.

5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 27-31 marca 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29 do 30 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Żukowice z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 20 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. w  Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich, w zakresie Prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 18 do 21 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Kobierzyce w zakresie prawidłowości sporządzania sprawozdania Rb-ZN.

9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 24 do 25 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Kłodzko z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 25 do 26 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, w zakresie Prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 16 do 22 maja 2017 r. w  Urzędzie Miejskim w Siechnicach w zakresie Prawidłowości realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” - Moduł II.

12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 30 maja do 6 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Miliczu, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego, dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 14 lutego do 10 marca 2017 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu, z zakresu wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej jednostki.

14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach 18 – 25 maja  2017 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubomierzu z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach 12 – 13 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na odbudowę infrastruktury zniszczonej, uszkodzonej lub zagrożonej w wyniku ruchów osuwiskowych ziemi.

16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 22 do 30 czerwca 2017 r. w Urzędzie Gminy Dobroszyce z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 16 marca 2017 r. do  24 marca 2017 r. w  Urzędzie Miasta i Gminy w Prochowicach, w zakresie Prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 20 kwietnia 2017 r. do  28 kwietnia 2017 r. w  Urzędzie Gminy w Męcince, w zakresie Prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 26-28 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie i przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych oraz skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 28 lipca do 31 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Radwanice, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 24 kwietnia do 12 maja 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie, dotyczącej prawidłowości realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 3 do 4 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 31 lipca do 9 sierpnia 2017 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy, w zakresie Prawidłowości wydatkowania środków przekazanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 31 sierpnia do 8 września 2017 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Złotoryi, w zakresie Prawidłowości wydatkowania środków przekazanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 31 maja 2017 r. do 8 czerwca 2017 r. w  Urzędzie Miasta i Gminy Szczytna, w zakresie Prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach: 29 września 2017 r. i 3 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Stara Kamienica, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 25 sierpnia 2017 r. do 1 września 2017 r. w  Urzędzie Gminy Grębocice, w zakresie Prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach 21 lipca – 31 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Gromadka z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 30 czerwca 2017 r. do 6 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Polkowice, w zakresie Prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 września 2017 r. do 6 października 2017 r. w  Urzędzie Miasta w Piławie Górnej, w zakresie Prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 17 do 23 października 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie z zakresu: Prawidłowość realizacji wydatków dotyczących wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 24 października 2017 r. do 27 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 25 do 26 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Stoszowice, w zakresie Prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniu 25 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym Kłodzko z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań  polegających na naprawie , odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.

35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach: od 29 do 30 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Sulików, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 13 do 21 grudnia 2017 r. w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, z zakresu realizacji budżetu państwa w układzie zadaniowym – ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości.

37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 27 września do 31 października 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniu 28 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Żórawina z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 19 do 20 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

liczba wejść: 4289

Metryka strony

Data publikacji : 06.03.2017
Data modyfikacji : 10.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ewa Cegłowska
Wydział Finansów i Budżetu
Autor : Wydział Finansów i Budżetu