Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Finansów i Budżetu

2018

1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniu 29 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Krotoszyce, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 12 lutego 2018 r. do 16 lutego 2018 r. w  Urzędzie Miasta Wałbrzycha, w zakresie “Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch plus” 2017”.

3.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 12 do 16 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Mietków w zakresie prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ, w zakresie należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 23 kwietnia do 24 kwietnia oraz 7 maja 2018 r. w  Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, w zakresie Prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 15 do 16 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski z zakresu: prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 20 do 28 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w zakresie prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 21 marca 2018 r. do 28 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy z zakresu: prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 15 lutego 2018 r.  do 16 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Dziadowa Kłoda z zakresu: prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń na przyszłość.

9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 23 do 27 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Chojnów w zakresie prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ, w zakresie należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 23 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r. w  Urzędzie Gminy Łagiewniki, w zakresie Prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 18 kwietnia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Kostomłotach, w zakresie Prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 13 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Złotoryja, w zakresie Prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 5 lipca do 10 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, w zakresie Prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Głogowie z zakresu: prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach od 19.02.2018 r. do 27.02.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 20 marca do 27 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Oława, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 21 i 25 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy Jeżów Sudecki z zakresu: prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 18 czerwca 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Oleśnicy z zakresu: prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 21 i 24 maja 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 29 czerwca 2018 r. do 6 lipca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju, w zakresie Prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 czerwca do 5 lipca 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach z zakresu: prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w dniach 27.04.2018 r. oraz od 7.05.2018 r. do 11.05.2018 r.  w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym w zakresie prawidłowości realizacji wydatków dotyczących wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 2 sierpnia 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Dzierżoniów z zakresu: prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 23 maja do 30 maja 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Wołowie, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach: od 5 do 6 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Kamienna Góra, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach : 27.04.2018 r. oraz od 7.05.2018 r. do 11.05.2018 r. w Urzędzie Gminy Kunice w zakresie prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 24 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Jeżów Sudecki, w zakresie Prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 4 września do 10 września, 12 września oraz 3 października 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Miliczu z zakresu: prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 12 października 2018 r. do 19 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Miłkowice, w zakresie Prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 30 listopada 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Legnicy, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.

31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 8 listopada do 9 listopada 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk, w zakresie Prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach 19 i 22 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Męcinka z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 15 do 19 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 6 sierpnia do 10 sierpnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Górze, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 6 sierpnia 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Góra z zakresu: prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch plus” 2017 moduł I.

36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 04.09.2018 r. do 07.09.2018 r. oraz w dniach 10 i 12.09.2018 r.  w Starostwie Powiatowym w Miliczu w zakresie prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 29 listopada do 30 listopada 2018 r. oraz od 4 grudnia do 7 grudnia 2018 r. w Urzędzie  Gminy Czernica z zakresu: prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 21 listopada 2018 r. do 28 listopada 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Żarowie, w zakresie Prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ, w zakresie należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 7 i 10 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Wądrożu Wielkim, w zakresie Prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

40. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 7 grudnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, w zakresie Prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 17 grudnia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich z zakresu: prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – "Maluch plus” 2017 moduł I.

liczba wejść: 3618

Metryka strony

Data publikacji : 22.03.2018
Data modyfikacji : 01.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ewa Cegłowska
Wydział Finansów i Budżetu
Autor : Wydział Finansów i Budżetu