Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Finansów i Budżetu

2019

1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach: od 17 do 18 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy Marcinowice, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 21 stycznia 2019 r. do 30 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy Paszowice, w zakresie Prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 26 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Gaworzyce, w zakresie Prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 27 marca do 3 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim Środzie Śląskiej, z zakresu prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 marca do 3 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, z zakresu prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 4 kwietnia 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki z zakresu: prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 9 maja do 10 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku z zakresu: prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach: od 30 kwietnia do 10 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy, z zakresu prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania realizowane w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany.

9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach: od 10 do 11 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Radków, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w dniach od 23 maja do 24 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Męcinka, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 20 marca 2019 r. do 27 marca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, w zakresie Prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ, w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Świdnica, w zakresie Prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 26 czerwca 2019 r. do 3 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój, w zakresie Prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 10 kwietnia 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec, w zakresie Prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 15 lipca 2019 r. do 23 lipca 2019 r. w Urzędzie Miasta Lubań, w zakresie Prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 28 czerwca 2019 r. oraz od dnia 4 lipca do dnia 10 lipca  2019 r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Oławie z zakresu: wybrane zagadnienia gospodarki finansowej jednostki.

17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29 sierpnia i 30 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Żukowice z zakresu: prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach: od 5 do 6 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Pęcław, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 30 sierpnia do 6 września 2019 r. w Urzędzie Gminy w Wiszni Małej, z zakresu prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ, w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 10 do 11 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Zawidowie, z zakresu: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Razem Bezpieczniej”.

21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 maja 2019 r. do 5 czerwca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, w zakresie Prawidłowości wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 25 do 26 listopada  2019 r. w Urzędzie Miasta Wojcieszów z zakresu: prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 24 do 25 października  2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szczytna z zakresu: prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 6 czerwca 2019 r. do 12 czerwca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Strzelinie z zakresu: prawidłowość wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach: od 5 do 6 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Mściwojów, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

26.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 30 września 2019 r., 14 - 16 października 2019 r. i 24 - 25 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, z zakresu prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ, w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 listopada do 9 grudnia 2019 r. (z wyłączeniem dni: 29 listopada 2019 r. oraz 5 i 6 grudnia 2019 r.) w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, z zakresu prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w okresie od 31 października do 8 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 30 grudnia 2019 r. do 10 stycznia 2020 r. (z wyłączeniem 2 i 3 stycznia 2020 r.) w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu, w zakresie wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej jednostki.

30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 26 marzec do 27 marzec 2019 r.  w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie z zakresu: prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 25 lipca do 26 lipca 2019 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka z zakresu: prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 20 marzec do 27 marzec 2019 r.  w Urzędzie Miejskim w Złotoryi z zakresu: Prawidłowość danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ, w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

33.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach: od 26 do 27 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.

 

liczba wejść: 2811

Metryka strony

Data publikacji : 12.03.2019
Data modyfikacji : 07.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ewa Cegłowska
Wydział Finansów i Budżetu
Autor : Wydział Finansów i Budżetu