Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Finansów i Budżetu

2020

1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach: od 16 do 17 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Wądroże Wielkie, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 20 lutego do 21 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta Piława Górna, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 24 do 27 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, z zakresu prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 31 stycznia do 7 lutego 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Oławie, z zakresu prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w okresie od 28 lutego do 6 marca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 11 maja 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym we Wrocławiu z zakresu: „Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki”.

7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 11 maja 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. w Wojewódzkim Inspektoracie  Ochrony Środowiska we Wrocławiu, z zakresu: wybrane zagadnienia gospodarki finansowej jednostki.

8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 24 do 26 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Lubań, z zakresu prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ, w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 2 lipca 2020 r. do 3 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Mysłakowice  z zakresu: „Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.”

10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w okresie od 11 maja do 26 czerwca 2020 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, której tematem były wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki.

11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 29 do 31 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Lubinie z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 30 czerwca do 24 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, z zakresu prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 29 czerwca do 1 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, z zakresu prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 27 do 29 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Lubinie, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 do 31 sierpnia 2020 r w Urzędzie Gminy Podgórzyn, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 17 do 18 września 2020 r w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 25 i 28 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Legnicy, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.

18.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 05 października do 06 listopada 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 października do 26 listopada 2020 r. w Urzędzie Gminy Zagrodno z zakresu prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych  w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej prowadzonej w okresie od 29 października do 27 listopada 2020 r. w Urzędzie Gminy Rudna, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch plus” 2018.

21.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 30 października do 30 listopada 2020r. w Urzędzie Gminy Zagrodno, z zakresu prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 23 i 24  listopada 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości .

23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 15 do 16 października 2020 roku  w Urzędzie Gminy Stoszowice w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski  żywiołowej , w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 17 grudnia 2020 roku do 15 stycznia 2021 roku w Urzędzie Gminy Udanin, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 14 grudnia 2020 roku do 15 stycznia 2021 roku w w Urzędzie Gminy Udanin, z zakresu prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie  na  podstawie  ustawy  lub  porozumienia  z organami administracji rządowej.

26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 14 grudnia 2020 roku do 15 stycznia 2021 roku  w Urzędzie Gminy Udanin w zakresie: Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

 

liczba wejść: 1840

Metryka strony

Data publikacji : 07.12.2020
Data modyfikacji : 29.06.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wioletta Bojarczuk
Wydział Finansów i Budżetu
Autor : Wydział Finansów i Budżetu