Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Finansów i Budżetu

2021

1.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 12 do 29 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Siechnicach z zakresu: „Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami."

2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 28 i 29  stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Głogów z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 19 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 23 lutego 2021 r. do 23 marca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice, z zakresu prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 22 lutego do 12 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim Wrocławia (pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław) z zakresu: „Prawidłowość wykorzystania środków udzielanych z budżetu państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań realizowanych przez powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.”

6.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 22 lutego - 29  marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na utworzeniu i wyposażeniu Dziennego Domu "Senior+", wynikającego z Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020”.

7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 25 marca 2021 roku do 23 kwietnia 2021 roku  w Urzędzie Gminy Kotla w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

8.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 29 marca do 26 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Zgorzelec z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch plus” w 2019 moduł 1b.

9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 29 marca do 16 kwietnia 2021 r., w Starostwie Powiatowym w Głogowie w przedmiocie: „Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.”

10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 25 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r w Urzędzie Gminy Zgorzelec, z zakresu prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie  na  podstawie  ustawy  lub  porozumienia  z organami administracji rządowej.

11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 26 kwietnia do 21 maja 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, z zakresu prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ, w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 kwietnia 2021 r. do 28 maja 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk w przedmiocie: „Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.”

13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 kwietnia  do 28 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy Mysłakowice z zakresu prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych  w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29 i 30 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 13 do 14 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

16.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 27 maja do 25 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Ruja z zakresu prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 maja  do 28 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Bolkowie z zakresu prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych  w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 28 maja 2021 roku do 28 czerwca 2021 roku  w Starostwie Powiatowym w Polkowicach w zakresie: Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 24 czerwca do 23 lipca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek- Zdrój z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum w Lądku Zdroju na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lądku Zdroju.

20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 czerwca 2021 r. do 29 lipca 2021 r w Urzędzie Miejskim w Karpaczu, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 08 lipca 2021 r. do 09 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Kunicach z zakresu realizacji wydatków budżetu państwa, związanych z wykonywaniem przez jst zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

22.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 22 lipca 2021 roku do 23 sierpnia 2021 roku  w Urzędzie Gminy Nowa Ruda w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 04 do 25 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce, z zakresu realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 21 czerwca do 19 lipca 2021 roku w Urzędzie Gminy Łagiewniki, z zakresu prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 19 sierpnia 2021 r. do 20 września 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Złotym Stoku z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 16 września 2021 roku do 15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 23 września do 22 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.

28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 27 września 2021 roku do 27 października 2021 roku  w Starostwie Powiatowym w Złotoryi w zakresie: Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 29 września do 29 października 2021 roku w Urzędzie Gminy Oława, której tematem jest wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej.

30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 13 października do 10 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy Miękinia, z zakresu Prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 października do 30 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy Kostomłoty z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na utworzeniu i wyposażeniu Dziennego Domu "Senior+", wynikającego z Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020”.

32.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 26 listopada 2021 roku do 21 grudnia 2021 roku  w Urzędzie Gminy w Przewornie w zakresie: Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 27 lipca 2021 r. do 30 sierpnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy w przedmiocie: Wykorzystanie środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 30 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich w przedmiocie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” w 2019. moduł 1b.

  35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 25 listopada do 21 grudnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Świdnicy, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

  36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 06 grudnia do 30 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra z zakresu realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

  37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 09 grudnia 2021 r. do 30 grudnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

  38.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 30 listopad o 31 grudnia 2021 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, z zakresu Wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej jednostki.

39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 22 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu z zakresu: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

3

 

 

 

 

liczba wejść: 1764

Metryka strony

Data publikacji : 21.01.2021
Data modyfikacji : 25.04.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wioletta Bojarczuk
Wydział Finansów i Budżetu
Autor : Wydział Finansów i Budżetu