Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Finansów i Budżetu

2021

1.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 12 do 29 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Siechnicach z zakresu: „Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami."

2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 28 i 29  stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Głogów z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 19 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 23 lutego 2021 r. do 23 marca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice, z zakresu prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 22 lutego do 12 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim Wrocławia (pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław) z zakresu: „Prawidłowość wykorzystania środków udzielanych z budżetu państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań realizowanych przez powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.”

6.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 22 lutego - 29  marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na utworzeniu i wyposażeniu Dziennego Domu "Senior+", wynikającego z Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020”.

7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 25 marca 2021 roku do 23 kwietnia 2021 roku  w Urzędzie Gminy Kotla w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

8.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 29 marca do 26 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Zgorzelec z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch plus” w 2019 moduł 1b.

9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 29 marca do 16 kwietnia 2021 r., w Starostwie Powiatowym w Głogowie w przedmiocie: „Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.”

10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 25 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r w Urzędzie Gminy Zgorzelec, z zakresu prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie  na  podstawie  ustawy  lub  porozumienia  z organami administracji rządowej.

11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 26 kwietnia do 21 maja 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Przemkowie, z zakresu prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ, w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 kwietnia 2021 r. do 28 maja 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk w przedmiocie: „Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.”

13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 kwietnia  do 28 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy Mysłakowice z zakresu prawidłowości realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych  w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej.

14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29 i 30 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 13 do 14 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

16.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 27 maja do 25 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Ruja z zakresu prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

 


 

 

 

3

 

 

 

 

liczba wejść: 465

Metryka strony

Data publikacji : 21.01.2021
Data modyfikacji : 22.07.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wioletta Bojarczuk
Wydział Finansów i Budżetu
Autor : Wydział Finansów i Budżetu