Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Finansów i Budżetu

2022

1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 20 stycznia 2022 roku do 18 lutego 2022 roku  w Starostwie Powiatowym w Świdnicy w zakresie: Wykorzystanie środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej w ramach Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

2  Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 24 lutego 2022 roku do 18 marca 2022 roku  w Urzędzie Gminy w Gaworzycach  w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 01 lutego do 28 lutego 2022 r. w Urzędzie Miejskim Wrocławia z zakresu wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej w ramach Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 04 luty 2022 r.do 02 marca 2022 r. w Urzędzie Miejskim Wojcieszów (ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów) w przedmiocie: „Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.”

5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 04 kwietnia do 06 maja 2022 r. w Stowarzyszeniu Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” w Chojnowie. Temat kontroli: „Prawidłowość prowadzenia przez organizacje pożytku publicznego działalności odpłatnej pożytku publicznego”.

6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 08 kwietnia do 13 maja 2022 r. w Towarzystwie Działań dla Samorozwoju we Wrocławiu. Temat kontroli: Prawidłowość prowadzenia przez organizacje pożytku publicznego działalności odpłatnej pożytku publicznego.

7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 26 kwietnia do 26 maja 2022 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu. Temat kontroli: „Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki”.

8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 28 kwietnia 2022 roku do 20 maja 2022 roku  w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie  w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 12 maja 2022 r. do 03 czerwca 2022 r. oraz od 13 czerwca 2022 r. do  22 czerwca 2022 r.,w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych we Wrocławiu z zakresu: Prawidłowość prowadzenia przez organizacje pożytku publicznego działalności odpłatnej pożytku publicznego.

10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 26 maja 2022 roku do 20 czerwca 2022 roku  w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka  w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 23 czerwca 2022 roku do 20 lipca 2022 roku  w Urzędzie  Gminy Męcinka w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 30 czerwca 2022 roku do 30 sierpnia 2022 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu w przedmiocie: wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki.

12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 12 lipca 2022 roku do 29 sierpnia 2022 roku  w Urzędzie Miasta i Gminy Wleń w zakresie: Realizacja  przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 14 lipca 2022 roku do 12 sierpnia 2022 roku  w Urzędzie  Gminy Żukowice w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od dnia 21 lipca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w zakresie: Wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej w ramach Projektu pn. „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 lipca 2022 r. do 27 sierpnia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Lubinie w przedmiocie: „Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej w ramach Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 18 sierpnia  2022 roku do 16 września 2022 roku  w Urzędzie Miasta i  Gminy Kamieniec Ząbkowicki w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 sierpnia do 30 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Długołęka w przedmiocie: „Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020”.

18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 15 września 2022 roku do 10 października 2022 roku  w Urzędzie  Gminy Stara Kamienica w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 31 sierpnia do 31 października 2022 roku  w Starostwie Powiatowym w Oławie w zakresie: Wykorzystania środków dotacji celowej przeznaczonej na realizacjęzadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 29 sierpnia do 14 października 2022 roku w Urzędzie Miasta Jeleniej Góry, w zakresie wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej w ramach Projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 20 października do 17 listopada 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Kowarach, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 26 października 2022 roku do 25 listopada 2022 roku  w Urzędzie Gminy Pęcław w zakresie realizacji  przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 28 października 2022 roku do 30 listopada 2022 roku  w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w zakresie: Prawidłowości wykorzystania środków udzielanych z budżetu państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 24 listopada 2022 roku do 23 grudnia 2022 roku  w Urzędzie  Gminy Jeżów Sudecki w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

25.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 24 listopada do 23 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Jeżów Sudecki w zakresie: Prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

26.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 15 grudnia 2022 roku do 12 stycznia 2023 roku  w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej  w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 30 listopada do 30 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 19 grudnia 2022 r. do 20 stycznia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w przedmiocie: „Realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.”

29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 29 grudnia 2022 r. do 30 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na utworzeniu i wyposażeniu Dziennego Domu "Senior+", wynikającego z Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020”.

 

 

 

 

liczba wejść: 1104

Metryka strony

Data publikacji : 29.03.2022
Data modyfikacji : 05.01.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wioletta Bojarczuk
Wydział Finansów i Budżetu
Autor : Wydział Finansów i Budżetu