Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Finansów i Budżetu

2023

1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 26 stycznia 2023 roku do 17 lutego 2023 roku  w Urzędzie Gminy Mściwojów  w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 30.01.2023 roku i 01.02.2023 roku oraz  od 20.02.2023 roku do 07.03.2023 roku w Fundacji „KAIROS”  w przedmiocie Prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego.

2.Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 23 lutego 2023 roku do 17 marca 2023 roku  w Urzędzie Gminy Platerówka  w zakresie:  Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 lutego 2023 roku do 31 marca 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Miękini, w zakresie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 lutego do 31 marca 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Miękini w zakresie: Prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2021 moduł 1b.

5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 30 marca 2023 roku do 18 kwietnia 2023 roku  w Urzędzie Miasta Piława Górna  w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach: od 18.04.2023 r. do 21.04.2023 r. oraz od 8.05.2023 r. do 26.05.2023 r. w DIOZ w Jeleniej Górze, w zakresie prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w organizacjach pożytku publicznego.

6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 20 kwietnia 2023 roku do 19 maja 2023 roku  w Urzędzie Miejskim w Olszynie  w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 27 kwietnia do 31 maja 2023 roku w Urzędzie Gminy w Kondratowicach w zakresie: Realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 18 maja 2023 roku do 16 czerwca 2023 roku  w Urzędzie Miasta i Gminy Szczytna  w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 31 maja 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na utworzeniu i wyposażeniu Klubu „Senior+", wynikającego z Programu wieloletniego „Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2022 Moduł I.

10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 15 czerwca 2023 roku do 14 lipca 2023 roku  w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk  w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 21 czerwca do 24 lipca 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Żarowie w zakresie: Realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 20 lipca 2023 roku do 21 sierpnia 2023 roku  w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie  w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 lipca 2023 roku do 28 sierpnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa (w tym rezerw celowych) na dofinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 24 sierpnia 2023 roku do 22 września 2023 roku  w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek Zdrój  w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 28 sierpnia do 29 września 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Oławie w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2021.

16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym przeprowadzonej w dniach od 14 września 2023 roku do 12 października 2023 roku  w Urzędzie Gminy Radwanice  w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach: 21 września 2023 roku oraz od 10 października do 11 listopada 2023 r. w Urzędzie Gminy Wisznia Mała, w zakresie: prawidłowości danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ, w zakresie należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych.

18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 26 października 2023 r. do 27 listopada 2023 r. w Urzędzie Miasta Piechowice, z zakresu prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 30 listopada do 29 grudnia 2023 r. . w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim w zakresie: Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 20 grudnia 2023 r. do 26 stycznia 2024 r. w Urzędzie Gminy Kobierzyce w zakresie: Realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

 

liczba wejść: 1051

Metryka strony

Data publikacji : 13.03.2023
Data modyfikacji : 23.02.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wioletta Bojarczuk
Wydział Finansów i Budżetu
Autor :