Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Infrastruktury

2014

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 30 i 31 października 2014 r. oraz 5 i 7 listopada 2014 r. u Bogusława Tusińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Szkolenia Kierowców Bogusław Tusiński, w zakresie spełnienia przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art.39g ust.2 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), prawidłowości realizacji programu szkolenia oraz prowadzonej dokumentacji związanej ze szkoleniem, w miejscu prowadzenia jej działalności, tj. Bielawa, przy ul. Berlinga 3, Dzierżoniów przy ul. Batalionów Chłopskich 5 oraz 95.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 16 i 18 grudnia 2013 r.,  u przedsiębiorcy Jana Brzozowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Szkolenie Kierowców Jan Brzozowski, w miejscu prowadzenia jego działalności, tj. Oleśnica, ul. Sucharskiego 2 oraz ul. Wrocławska 30, w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 26 i 28 lutego 2014 r. u przedsiębiorców - Grażyna Cały i Krzysztof Cały prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą „DOMINO” s.c. z siedzibą w Legnicy, w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia, w miejscu prowadzenia działalności, tj. Legnica, ul. Nadbrzeżna 12 oraz ul. Iwaszkiewicza 5.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 10 i 13 marca 2014r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu w zakresie zarządzania ruchem na drogach położonych na obszarze Miasta Wałbrzycha (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych).

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 7 i 9 kwietnia 2014r.  w Starostwie Powiatowym w Kłodzku w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych na obszarze powiatu kłodzkiego.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 28 maja  2014 r.  w Gminie Legnica, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 31.03.2014 r. w  Starostwie Powiatowym w Oleśnicy dotyczącej realizacji projektu w ramach NPPDL.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 26.05.2014 r. w  Gminie Marcinowice dotyczącej realizacji projektu w ramach NPPDL.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 24.07.2014 r. w  Starostwie Powiatowym w Bolesławcu dotyczącej realizacji projektu w ramach NPPDL.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 24.04.2014 r. w  Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich dotyczącej realizacji projektu w ramach NPPDL.

 

liczba wejść: 2735

Metryka strony

Data publikacji : 23.07.2014
Data modyfikacji : 11.01.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Czerkawska
Autor : Urszula Czerkawska