Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Infrastruktury

2019

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniu 19 lutego 2019 r. u przedsiębiorcy – Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „BETRANS” sp. z o.o., w miejscu prowadzenia działalności tj. w miejscowości: 59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12 i ul. Transportowa 3, dotyczącej prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w kontrolowanym miejscu.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 18 i 29 października 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, w zakresie:

 1. sprawowania nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców;
 2. wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 3. wydawania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami;
 4. wydawania, przedłużania i rozszerzania zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
 5. realizowania obowiązku przekazywania wojewodzie rocznego sprawozdania z wykonywania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 13 grudnia 2018 r. i 11 stycznia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Strzelinie, ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin, w zakresie:

 1. sprawowania nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców;
 2. wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 3. wydawania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami;
 4. wydawania, przedłużania i rozszerzania zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
 5. realizowania obowiązku przekazywania wojewodzie rocznego sprawozdania z wykonywania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 12, 24 marca 2019 r. i 5 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Głogowie, w zakresie: zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Głogowski

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 3 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworze, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 30 maja 2019 r.  w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Modernizacja (remont) dróg powiatowych nr 3464 D i 2796 D w Starych Bogaczowicach” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 26 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta Kłodzko, z siedzibą w Kłodzku przy pl. Bolesława Chrobrego 1, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa ulicy Walecznych w Kłodzku km 0+780 – 1+1314,30” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 14 maja i 1 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Lubaniu, w zakresie: zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Lubański

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 15 kwietnia i 8 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 22, 58-300 Wałbrzych, w zakresie

 1. sprawowania nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców;
 2. wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 3. wydawania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami;
 4. wydawania, przedłużania i rozszerzania zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
 5. realizowania obowiązku przekazywania wojewodzie rocznego sprawozdania z wykonywania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 19 czerwca i 26 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, w zakresie

 1. sprawowania nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców;
 2. wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 3. wydawania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami;
 4. wydawania, przedłużania i rozszerzania zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
 5. realizowania obowiązku przekazywania wojewodzie rocznego sprawozdania z wykonywania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 7 października 2019 r. w Urzędzie Gminy w Lubinie, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 17 października, 15 listopada i 4 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, w zakresie: zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Kamiennogórski

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 30 maja oraz 5 czerwca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w siedzibie przy ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14 oraz przy ul. Walońskiej 3-5 we Wrocławiu, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na egzaminowanie przewodników górskich i kandydatów na przewodników górskich.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 14 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Miłkowicach z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudową drogi gminnej nr 104472D Ulesie - Gniewomirowice” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 26 czerwca 2019 r. u przedsiębiorcy Tomasza Mikosa prowadzącego działalność jako: Nauka i Doskonalenie Techniki Jazdy „MIKOSPEED” Tomasz Mikos, w miejscu prowadzenia działalności tj. w miejscowości: Lubiąż, ul. Wojska Polskiego 3A, Wołów, ul. Ścinawska 24, dotyczącej prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w kontrolowanym miejscu.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 21 listopada 2019 r., 16 stycznia i 6 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Oławie, w zakresie: zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Oławski

liczba wejść: 1399

Metryka strony

Data publikacji : 01.03.2019
Data modyfikacji : 28.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Struzik
Wydział Infrastruktury
Autor : Paweł Bolanowski