Aktualnie znajdujesz się na:

2016

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Plany kontroli przeprowadzanych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Półroczna aktualizacja planu kontroli

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.FM_2016_01 pn. „Fundusz Mikroprojektów w Nisa-Nysa”

 

liczba wejść: 1917

Metryka strony

Data publikacji : 17.11.2016
Data modyfikacji : 27.01.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :