Aktualnie znajdujesz się na:

2017

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Plany kontroli przeprowadzanych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Roczny plan kontroli - aktualizacja 14.01.2017r.

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.FM_2016_02 pn. „Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis” - Euroregion Glacensis

Plany kontroli przeprowadzanych w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

Półroczna aktualizacja planu kontroli

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

1. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.04.01.00-02-0003/15 pn. „Fundusz Małych Projektów INTERREG Polska – Saksonia 2014-2022” - Euroregion Nysa

2. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.01.01.00-02-0012/16 pn. „Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu "Weinau" w Zittau” - Gmina Miejska Bolesławiec

3. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.03.01.00-02-0032/16 pn. „Orientacja zawodowa bez granic” - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

4. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.03.01.00-DE-0002/15 pn. „Mobilne Laboratoria Innowacyjności w Regionie Transgranicznym (TRAILS)” - Województwo Dolnośląskie-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

5. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.03.01.00-DE-0002/15 pn. „Mobilne Laboratoria Innowacyjności w Regionie Transgranicznym (TRAILS)” - Politechnika Wrocławska

 

 

liczba wejść: 2246

Metryka strony

Data publikacji : 15.02.2017
Data modyfikacji : 29.01.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Alicja Chrzanowska
Biuro Administracji i Logistyki
Autor :