Aktualnie znajdujesz się na:

2019

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000082 pn. „Alternatywa bez granic - warsztaty i prezentacje” - Jeleniogórskie Centrum Kultury

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000769 pn. „Dostępność transgraniczna Hanusovice - Stronie Śląskie” - Powiat Kłodzki

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264 pn. „Szlak kamienia” - Gmina Miasto Świdnica

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000264 pn. „Szlak kamienia” - Gmina Dobromierz

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000323 pn. „Góry Izerskie - raj dla aktywnych turystów” - Stowarszyszenie Bieg Piastów

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000310 pn. „Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” - Gmina Miejska Nowa Ruda

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000310 pn. „Rowerowy region - Ziemia Noworudzko-Radkowsko-Broumowska” - Gmina Nowa Ruda

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000299 pn. „Trasa edukacyjna szlakiem zabytków przyrodniczych i historycznych” - Gmina Radków

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.FM_2016_01 pn. „Zarządzanie Funduszem i obsługa administracyjna mikroprojektów Nisa-Nysa” - Euroregion Nysa

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

 

 

 

liczba wejść: 72

Metryka strony

Data publikacji : 15.07.2019
Data modyfikacji : 25.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Jolanta Zełep
Autor :