Aktualnie znajdujesz się na:

2020

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253 pn.„Tajemnice militarnych podziemi" - Gmina Głuszyca

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.FM_2016_01 pn. „Zarządzanie Funduszem i obsługa administracyjna mikroprojektów Nisa-Nysa” - Euroregion Nysa

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.FM_2016_02 pn. „Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Glacensis" - Euroregion Glacensis

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093 pn. „Transgraniczne Miasto Dzieci" - Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905 pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy" - Powiat Jeleniogórski

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905 pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy" - Miasto Jelenia Góra

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304 pn. „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych" - Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzych

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304 pn. „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych" - Gmina Radków

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

liczba wejść: 15

Metryka strony

Data publikacji : 14.09.2020
Data modyfikacji : 18.09.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Hryńczuk Wojciech
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :