Aktualnie znajdujesz się na:

2020

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Plany kontroli przeprowadzanych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

1. Roczny plan kontroli - aktualizacja 07.04.2020r.

2. Roczny plan kontroli - aktualizacja 05.06.2020r.

3. Roczny plan kontroli - aktualizacja 20.07.2020r.

4. Roczny plan kontroli - aktualizacja 16.10.2020r.

5. Plan kontroli trwałości - aktualizacja 16.10.2020r.

6. Roczny plan kontroli - aktualizacja 12.11.2020r.

7. Plan kontroli trwałości - aktualizacja 12.11.2020r.

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

1. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253 pn.„Tajemnice militarnych podziemi" - Gmina Głuszyca

2. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.FM_2016_01 pn. „Zarządzanie Funduszem i obsługa administracyjna mikroprojektów Nisa-Nysa” - Euroregion Nysa

3. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.FM_2016_02 pn. „Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Glacensis" - Euroregion Glacensis

4. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093 pn. „Transgraniczne Miasto Dzieci" - Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy

5. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905 pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy" - Powiat Jeleniogórski

6. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905 pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy" - Miasto Jelenia Góra

7. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304 pn. „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych" - Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzych

8. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304 pn. „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych" - Gmina Radków

Plany kontroli przeprowadzanych w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

Roczny plan kontroli - aktualizacja 09.04.2020r.

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

1. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-00 pn. „REVIVAL!-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Ślaska i Saksonii” - Gmina Miejska Bolesławiec

2. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-00 pn. „REVIVAL!-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Ślaska i Saksonii” - Gmina Lubomierz

3. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.01.01.00-DE-0091/17-00 pn. „REVIVAL!-Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Ślaska i Saksonii” - Województwo Dolnośląskie (Instytut Rozwoju Terytorialnego)

4. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.04.01.00-02-0003/15 pn. „Fundusz Małych Projektów INTERREG Polska – Saksonia 2014-2022” - Euroregion Nysa

5. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.03.01.00-02-0064/17-00 pn. „ERL - Educatio, Repetitio, Labora - kształcenie ustawiczne osób z niepełnosprawnością” - Powiat Złotoryjski/Starostwo Powiatowe w Złotoryi

6. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.03.01.00-DE-0066/17 pn. „III – Edukacja transgraniczna” - Stowarzyszenie SEMPER AVANTI

liczba wejść: 260

Metryka strony

Data publikacji : 14.09.2020
Data modyfikacji : 29.01.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Hryńczuk Wojciech
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :