Aktualnie znajdujesz się na:

2023

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Plany kontroli przeprowadzanych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

 

Kontrole realizacji projektu przeprowadzone w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

 

Kontrole postępowania przetargowego ex-post przeprowadzone w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

1. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 pn. "AQUA MINERALIS GLACENSIS" - Gmina Kudowa Zdrój

______________________________________________________________________________________

 

Plany kontroli przeprowadzanych w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia

 

Kontrole realizacji projektu przeprowadzone w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

 

Kontrole postępowania przetargowego ex-post przeprowadzone w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

 

liczba wejść: 85

Metryka strony

Data publikacji : 31.01.2023
Data modyfikacji : 03.03.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Hryńczuk Wojciech
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :