Aktualnie znajdujesz się na:

2023

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Plany kontroli przeprowadzanych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Plan kontroli na miejscu - aktualizacja 13.11.2023r.

Plan kontroli trwałości - aktualizacja 27.11.2023r.

Kontrole realizacji projektu przeprowadzone w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

1. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000901 pn. „Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa Zdrój” - Gmina Kudowa Zdrój

2. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr  CZ.11.2.45/0.0/0.0/18 029/0001868 pn. „Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od Geoparku UNESCO po eozoik” - Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach

3. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837 pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis” - Gmina Miejska Bolesławiec

4. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20 032/0002839 pn. „Platforma internetowa zawierająca informacje dla nauczycieli i kierownictwa szkół w regionie transgranicznym” - Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

5. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr MS2014+: CZ.11.FM_2016_01 pn. „Zarządzanie Funduszem i obsługa administracyjna mikroprojektów Nisa-Nysa” - Euroregion Nysa

6. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002843 pn. „Infomost między Czechami i Polską” - Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska

7. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003114 pn. „Wzrost popularności obiektów obronnych w rejonie transgranicznym”  - Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

Kontrole trwałości na miejscu realizacji projektu przeprowadzone w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

1. Protokół z kontroli trwałości na miejscu w projekcie nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000054 pn. "Promocja współpracy w Euroregionie Glacensis" - Euroregion Glacensis

2. Protokół z kontroli trwałości na miejscu w projekcie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000745 pn. "Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego" - Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu

3. Protokół z kontroli trwałości na miejscu w projekcie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000745 pn. "Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego" - Gmina Radków

4. Protokół z kontroli trwałości na miejscu w projekcie nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001084 pn. "Jak ratujecie u was?" - Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.

Kontrole postępowania przetargowego ex-post przeprowadzone w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

1. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 pn. "AQUA MINERALIS GLACENSIS" - Gmina Kudowa Zdrój

2. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0003246 pn. "Wdrażanie Czechy 2022-2023" - Województwo Dolnośląskie - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

3. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ .11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000088 pn. "Wspólna edukacja pracowników Dyrekcji KRNAP i KPN II”" - Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze

4. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ. 11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002849 pn. "Sieć współpracy „Kwitnące Łąki”" - Gmina Miejska Bolesławiec

5. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837 pn. "Centra dawnych rzemiosł na szlaku „Via Fabrilis"" - Gmina Miejska Bolesławiec

6. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.1.1.2.45/0.0/0.0/16_008/0002724 pn. "Na baroku się nie kończy II" - Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.

7. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/21_033/0003114 pn. "Wzrost popularności obiektów obronnych w rejonie transgranicznym" - Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.

8. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001839 pn. "Wieże widokowe, punkty widokowe i trasy turystyczne w przygranicznych górach" - Miasto Szklarska Poręba

9. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654 pn. "Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością" - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu (1)

10. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654 pn. "Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością" - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu (2)

11. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr  CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0003286 pn. "Wspólnie dla poprawy klimatu naszych miast" - Euroregion Nysa / Gmina i Miasto Lwówek Śląski

12. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654 pn. "Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością" - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu (3)

13. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002858 pn. "Wzajemna edukacja dla lepszej przyszłości" - Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

______________________________________________________________________________________

Kontrole realizacji projektu przeprowadzone w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

1. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.04.01.00-DE-0148/19 pn. „Kom(m)ando - Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu” - Powiat Lubański

Kontrole postępowania przetargowego ex-post przeprowadzone w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

1. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr PLSN.04.01.00-DE-0148/19 pn. "Kom(m)ando - Wspólna ochrona przed skutkami zmian klimatu" - Powiat Lubański

2. Informacja pokontrolna z kontroli postępowania przetargowego ex-post w projekcie nr PLSN.04.01.00-02-0149/19 pn. "Pogranicze bezpieczne dla seniorów" - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

liczba wejść: 579

Metryka strony

Data publikacji : 31.01.2023
Data modyfikacji : 15.01.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Hryńczuk Wojciech
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :