Aktualnie znajdujesz się na:

2019

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

1. Pomoc społeczna

a) domy pomocy społecznej, placówki opieki całodobowej, środowiskowe domy samopomocy:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Maria w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 12-14 grudnia 2018 r. i 18 stycznia 2019 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, przeprowadzonej w dniu 18 stycznia 2019 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej 104 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 22,24,25 stycznia 2019 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Centrum Usług Socjalnych Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Rędzińskiej 66/68, przeprowadzonej w dniach 23-25 stycznia 2019 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielawie, przeprowadzonej w dniach 28,29 stycznia 2019 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Opieki MEDI System na Dyrekcyjnej, Wrocław ul. Dyrekcyjna 5-7, przeprowadzonej w dniach 29-31 stycznia 2019 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej Żar-Med w Żarowie, przeprowadzonej w dniu 4 lutego 2019 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Pałacu Tomice Sp. z o.o. w Tomicach, przeprowadzonej w dniach 11-13 lutego 2019 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 18,19 lutego 2019 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w "Przystań Seniora" w Borzygniewie, przeprowadzonej w dniach 20-22 lutego 2019 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Opieki "Szarotka" w Lubinie, przeprowadzonej w dniach 21,22, 25 lutego 2019 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Seniora "Przystań" w Ścinawie, przeprowadzonej w dniach 22, 25 lutego 2019 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w "Domu Seniora Leśne Zacisze" w Kliczkowie, przeprowadzonej w dniach 7, 8 marca 2019 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Prywatnym Domu Opieki w Bukowince, przeprowadzonej w dniu 8 marca 2019 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Placówce ELMED w Skoroszowie, przeprowadzonej w dniach 14,15 marca 2019 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Ania w Tomisławiu, przeprowadzonej w dniu 25 marca 2019 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Placówce "Piastów Gród" w Dusznikach Zdroju, przeprowadzonej w dniach 4,5 kwietnia 2019 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Opolnie Zdroju, przeprowadzonej w dniach 11,12 kwietnia 2019 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Seniosa "Magdalenka" w Dusznikach Zdroju, przeprowadzonej w dniach 11, 12 kwietnia 2019 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Zgorzelcu, przeprowadzonej w dniach 25, 26 kwietnia 2019 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, przeprowadzonej w dniach 6, 8, 10 maja 2019 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, przeprowadzonej w dniach 6, 8, 10 maja 2019 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej, przeprowadzonej w dniach 8 i 16 maja 2019 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Ośrodku Wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Kamiennej Górze, przeprowadzonej w dniach 13, 14 maja 2019 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w "Domu Seniora" w Krzeszowie, przeprowadzonej w dniach 13, 14 maja 2019 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w "Arkadii" Domu Emeryta i Rencisty Sp. z o.o. Oddział w Opolnicy, przeprowadzonej w dniach 17 i 20 maja 2019 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie, przeprowadzonej w dniach 20-22 maja 2019 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy, przeprowadzonej w dniach 27,28,30,31 maja 2019 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, przeprowadzonej w dniach 3-5 czerwca 2019 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku, przeprowadzonej w dniach 6,7,10,11 czerwca 2019 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Głogowie, przeprowadzonej w dniach 13, 14 czerwca 2019 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Opiekuńczo - Rehabilitacyjnym dla Osób Starszych i Osób z Chorobą Alzheimera w Jodłowie, przeprowadzonej w dniach 13, 14, 17 czerwca 2019 r.
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej "Przystań Seniora" w Borzygniewie, przeprowadzonej w dniu 1 lipca 2019 r.
 34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, przeprowadzonej w dniach 10, 12 lipca 2019 r.
 35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w "Rezydencji Rydz" w Kudowie Zdroju, przeprowadzonej w dniach 5, 6 sierpnia 2019 r.
 36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 14 sierpnia 2019 r.
 37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Seniora Parkowy Dworek w Żernikach Wrocławskich, przeprowadzonej w dniu 19 sierpnia 2019 r.
 38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Smolniku, przeprowadzonej w dniach 9, 10 września 2019 r.
 39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w "Domu Seniora Leśne Zacisze" w Kliczkowie, przeprowadzonej w dniu 13 września 2019 r.
 40. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w "Pałacu Roztocznik" w Roztoczniku 64, przeprowadzonej w dniach 26, 27 września 2019 r.
 41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej w Pałacu Tomice sp. z o.o. w Tomicach, przeprowadzonej w dniu 27 września 2019 r.
 42. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze, przeprowadzonej w dniach 8, 12 października 2019 r. i 4 listopada 2019 r.
 43. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu dla Osób Starszych "Starzyk" w Jedlinie-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 17, 18 października 2019 r.
 44. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Noworudzkim Centrum Geriatrycznym "Senior" s.c. w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 21, 22 października 2019 r.
 45. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Ścinawce Dolnej, przeprowadzonej w dniach 28-31 października 2019 r.
 46. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie, przeprowadzonej w dniu 12 listopada 2019 r.
 47. Wystapienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Emeryta i Rencisty "Arkadia" w Polanicy-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 14, 15 listopada 2019 r.
 48. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Seniora "Magdalenka" w Dusznikach Zdroju, przeprowadzonej w dniu 19 listopada 2019 r.
 49. Wystąpienie pokontrolne z kntroli doraźnej w "Arkadii" Domu Emeryta i Rencisty Sp. z o.o. Oddział w Opolnicy, przzeprowadzonej w dniach 25, 26 listopada 2019 r.

b) jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, przeprowadzonej w dniu 10 stycznia 2019 r.
 2. Wystąpienie pokontrone z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie, przeprowadzonej w dniach 14,15,21 stycznia 2019 r.
 3. Wystąpienie pokontrone z kontroli kompleksowej w Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Miękini, przeprowadzonej w dniach 16,17 stycznia 2019 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszynie, przeprowadzonej w dniach 23-25 stycznia 2019 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej, przeprowadzonej w dniach 28-30 stycznia 2019 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowie, przeprowadzonej w dniach 6-8 lutego 2019 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach, przeprowadzonej w dniu 19 lutego 2019 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, przeprowadzonej w dniach 18-20 lutego 2019 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach, przeprowadzonej w dniach 18,20,21 lutego 2019 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniowie, przeprowadzonej w dniach 25-26 lutego 2019 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach, przeprowadzonej w dniach 11-13 marca 2019 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowwej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie, przeprowadzonej w dniach 20-22 marca 2019 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze (zadania powiatu), przeprowadzonej w dniach 27, 28 marca 2019 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłakowicach, przeprowadzonej w dniach 27-29 marca 2019 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie, przeprowadzonej w dniach 8-10 kwietnia 2019 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej, przeprowadzonej w dniach 11,12 kwietnia 2019 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie, przeprowadzonej w dniach 8-10 kwietnia 2019 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 11,12 kwietnia 2019 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu, przeprowadzonej w dniach 15-17 kwietnia 2019 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy, przeprowadzonej w dniach 24-26 kwietnia 2019 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, przeprowadzonej w dniach 20,21 maja 2019 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, przeprowadzonej w dniach 20,21,23 maja 2019 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 25-27 maja 2019 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 27, 28 maja 2019 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze, przeprowadzonej w dniach 6, 7, 10 czerwca 2019 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 7, 10 czerwca 2019 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszynie, przeprowadzonej w dniach 12-14 czerwca 2019 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, przeprowadzonej w dniach 24-26 czerwca 2019 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, przeprowadzonej w dniu 10 lipca 2019 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim, przeprowadzonej w dniu 10 lipca 2019 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim, przeprowadzonej w dniu 11 lipca 2019 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie, przeprowadzonej w dniu 15 lipca 2019 r.
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 28-30 sierpnia 2019 r.
 34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ziębicach, przeprowadzonej w dniu 20 sierpnia 2019 r.
 35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, przeprowadzonej w dniach 28-30 sierpnia 2019 r.
 36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach, przeprowadzonej w dniach 4, 5 września 2019 r.
 37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 11,12,13,16 września 2019 r.
 38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęcławiu, przeprowadzonej w dniach 18, 19 września 2019 r.
 39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 25-27 września 2019 r.
 40. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 10, 11, 14 października 2019 r.
 41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 14,15,17 października 2019 r.
 42. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirsku, przeprowadzonej w dniach 23-25 października 2019 r.
 43. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 28-30 października 2019 r.
 44. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyborzu, przeprowadzonej w dniach 6-8 listopada 2019 r.
 45. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu, przeprowadzonej w dniach 13, 14, 21 listopada 2019 r.
 46. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żórawinie, przeprowadzonej w dniach 18,19 listopada 2019 r.
 47. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Twardogórze, przeprowadzonej w dniach 25, 26 listopada 2019 r.
 48. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, przeprowadzonej w dniach 4-6 grudnia 2019 r.
 49. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, przeprowadzonej w dniach 4-6 grudnia 2019 r.
 50. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim, przeprowadzonej w dniach 11-13 grudnia 2019 r.
 51. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniach 16-18 grudnia 2019 r.
 52. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach, przeprowadzonej w dniach 16-18 grudnia 2019 r.
 53. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie, przeprowadzonej w dniach 16-18 grudnia 2019 r.

c) ośrodki wsparcia:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn we Wrocławiu przy ul. Biskupa Bogedaina 5, przeprowadzonej w dniu 28 lutego 2019 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem, przeprowadzonej w dniu 8 marca 2019 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Świdnicy, przeprowadzonej w dniu 26 marca 2019 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi w Świdnicy, przeprowadzonej w dniu 9 lipca 2019 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet i Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 12,13 listopada 2019 r.


2. Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekunów, fundusz alimentacyjny

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu, przeprowadzonej w dniach 28-30 stycznia 2019 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu, przeprowadzonej w dniach 11,13 lutego 2019 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromadce z siedzibą w Wierzbowej, przeprowadzonej w dniach 3, 4 kwietnia 2019 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagrodnie, przeprowadzonej w dniach 20-22 marca 2019 r.
 5. Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej, przeprowadzonej w dniach 11,12 kwietnia 2019 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 15-17 maja 2019 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie, przeprowadzonej w dniach 17-19 czerwca 2019 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojcieszowie, przeprowadzonej w dniach 17-19 lipca 2019 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 26-28 sierpnia 2019 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podgórzynie, przeprowadzonej w dniach 23-25 września 2019 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach, przeprowadzonej w dniach 14-16 października 2019 r.
 12. Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żmigrodzie, przeprowadzonej w dniach 4,5 listopada 2019 r.

3. Świadczenie wychowawcze, jednorazowe świadczenie "Za życiem"

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, przeprowadzonej w dniach 16,18 stycznia 2019 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich, przeprowadzonej w dniach 25,27,28 lutego 2019 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Jaworze, przeprowadzonej w dniach 13-14 marca 2019 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze, przeprowadzonej w dniu 15 marca 2019 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 16,18 kwietnia 2019 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach, przeprowadzonej w dniach 29-31 maja 2019 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, przeprowadzonej w dniach 24-26 czerwca 2019 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim, przeprowadzonej w dniach 10-12 lipca 2019 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Oławie, przeprowadzonej w dniach 2,3 października 2019 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie, przeprowadzonej w dniu 4 października 2019 r.
liczba wejść: 10484

Metryka strony

Data publikacji : 14.12.2018
Data modyfikacji : 29.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Broniszewska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor :