Aktualnie znajdujesz się na:

2022

Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny

PIECZA ZASTĘPCZA

placówki opiekuńczo - wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, ośrodki adopcyjne:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 20 i 21 stycznia 2022 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2022 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 18 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 28 stycznia 2022 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 14 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 18 i 21 lutego 2022 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dąbrówka 2" w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 21 i 22 lutego 2022 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci NADZIEJA Nr 4 w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 22 i 23 lutego 2022 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dąbrówka 3" w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 23 i 24 lutego 2022 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 6 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 24 i 25 lutego 2022 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 1 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 28 lutego 2022 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Placówce Op. - Wych. "Serbski Zaułek" w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 17 - 18 marca 2022 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Domu Dziecka Nr 1, przeprowadzonej w dniach 21 i 23 marca 2022 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 4 w Bierutowie, przeprowadzonej w dniach 11 i 12 kwietnia 2022 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Ludowie Polskim, przeprowadzonej w dniach 14 i 15 kwietnia 2022 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka p.w. Bł. Marii Luizy Merkert Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 21 i 22 kwietnia 2022 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Wiosna" typu socjalizacyjnego Nr 4 w Krzydlinie Małej, przeprowadzonej w dniach 28 - 29 kwietnia 2022 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci NADZIEJA Nr 3 w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniu 29 kwietnia 2022 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 3 w Bartnicy, przeprowadzonej w dniu 16 maja 2022 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Głogowie przy ul. Orbitalnej, przeprowadzonej w dniach 19 i 20 maja 2022 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Smyk" w Błażejowie, przeprowadzonej w dniach 23 i 24 maja 2022 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego w Nowych Rochowicach, przeprowadzonej w dniu 3 czerwca 2022 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Gorzanowie, przeprowadzonej w dniach 7 i 8 czerwca 2022 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci NADZIEJA Nr 2 w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 14 i 15 czerwca 2022 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Socjalizacyjnego w Środzie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 28 i 29 czerwca 2022 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dom nad Baryczą" Placówce Op. - Wych. w Krośnicach, przeprowadzonej w dniu 6 lipca 2022 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Adopcyjnym NADZIEJA w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 13 - 15 lipca 2022 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Serbski Kącik" w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 19 i 20 lipca 2022 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka "Nad Potokiem" w Lubominie, przeprowadzonej w dniach 21 i 22 lipca 2022 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 25 i 26 lipca 2022 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Kotli, przeprowadzonej w dniach 4 i 5 sierpnia 2022 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej "Chatka Puchatka" w Miliczu, przeprowadzonej w dniach 11 - 12 sierpnia 2022 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci NADZIEJA w Przesiece, przeprowadzonej w dniu 16 sierpnia 2022 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Dziecka w Legnicy, przeprowadzonej w dniu 31 sierpnia 2022 r.
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego w Oławie przy ul. Młyńskiej, przeprowadzonej w dniu 19 września 2022 r.

jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, przeprowadzonej w dniach 19 - 21 stycznia 2022 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu - Laskowicach, przeprowadzonej w dniach 24 i 25 stycznia 2022 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobierzycach, przeprowadzonej w dniach 24 i 25 stycznia 2022 r.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy w Dzierżoniowie, przeprowadzonej w dniach 20 i 21 stycznia 2022 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, przeprowadzonej w dniach 24 i 25 lutego 2022 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej Urzędu Miejskiego Wrocławia, przeprowadzonej w dniach 12 i 13 maja 2022 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 27 i 31 maja 2022 r.

podmioty niepubliczne wykonujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

liczba wejść: 1040

Metryka strony

Data publikacji : 17.02.2022
Data modyfikacji : 03.10.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Piotr Szafarowicz
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor : Piotr Szafarowicz