Aktualnie znajdujesz się na:

2023

Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny

PIECZA ZASTĘPCZA

placówki opiekuńczo - wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, ośrodki adopcyjne:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" Placówce Nr V we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 26 stycznia 2023 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie, przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2023 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" Placówce Nr II we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 27, 30, 31 stycznia 2023 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom nad Zalewem", przeprowadzonej w dniach 8 - 10 lutego 2023 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Placówce Socjalizacyjno - Interwencyjnej "Perspektywa" w Polkowicach, przeprowadzonej w dniach 15 - 17 lutego 2023 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego "Przyszłość" w Raszówce, przeprowadzonej w dniach 20 - 22 marca 2023 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Placówce Socjalizacyjnej "Egida" w Polkowicach, przeprowadzonej w dniach 29 - 31 marca 2023 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dom nad Baryczą" Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej we Wszewilkach, przeprowadzonej w dniach 22 - 24 marca 2023 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Zespole Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Wspólnota Dziecięca Gromadka" Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "ALFA" w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 17 - 19 kwietnia 2023 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci NADZIEJA w Lubomierzu, przeprowadzonej w dniach 26 - 28 kwietnia 2023 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych typu socjalizacyjnego Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 "Zawilec" w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 4 - 5 maja 2023 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Zespole Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Wspólnota Dziecięca Gromadka" Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "SIGMA" w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 22 - 23 maja 2023 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci NADZIEJA Nr 5 w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 29 - 31 maja 2023 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Domu Dziecka Nr 2 w Piławie Górnej, przeprowadzonej w dniach 4 - 5 lipca 2023 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu Trójka w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 10,11 i 14 lipca 2023 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Jedlina 1" w Jedlinie - Zdroju, przeprowadzonej w dniach 17 - 18 lipca 2023 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 10 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 25 - 27 lipca 2023 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci Nr 1 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 26 - 28 lipca 2023 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu Czwórka w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 7 - 9 sierpnia 2023 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Wiosna" typu socjalizacyjnego Nr 1 w Krzydlinie Małej, przeprowadzonej w dniach 16 - 18 sierpnia 2023 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 13 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 21 - 23 sierpnia 2023 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Trzeboszańskie Wzgórze" w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 24, 25 i 28 sierpnia 2023 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu Piątka w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 11 - 13 września 2023 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci Nr 2 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 13 - 15 września 2023 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 w Bierutowie, przeprowadzonej w dniach 20 - 22 września 2023 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu Szóstka w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 11 - 13 października 2023 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach Domu Dziecka Nr 4 w Piławie Górnej, przeprowadzonej w dniach 16 - 18 października 2023 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego - Świetlicy "Śródmieście" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 23 - 24 października 2023 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 7 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 27, 30 i 31 października 2023 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Wiosna" typu socjalizacyjnego Nr 2 w Krzydlinie Małej, przeprowadzonej w dniach 30 - 31 października 2023 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 3 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 15 - 17 listopada 2023 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Bierutowie, przeprowadzonej w dniach 16 - 18 listopada 2023 r.
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" Placówce Nr III we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 21, 22 i 27 listopada 2023 r.
 34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego - Świetlicy "Piaskowa Góra" w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 23 - 24 listopada 2023 r.
 35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego "Tęcza" we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 4 - 6 grudnia 2023 r.
 36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" Placówce Nr II we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 13 - 14 grudnia 2023 r.
 37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" Placówce Nr IV we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 18 - 21 grudnia 2023 r.

jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiszni Małej, przeprowadzonej w dniach 11 i 12 stycznia 2023 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żórawinie, przeprowadzonej w dniach 19 i 20 stycznia 2023 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 19, 20, 23, 24 stycznia 2023 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniach 26 i 27 stycznia 2023 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 1, 2, 3 lutego 2023 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach, przeprowadzonej w dniach 9 i 10 lutego 2023 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 27 i 28 lutego 2023 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Długołęce, przeprowadzonej w dniach 23 i 24 lutego 2023 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyborzu, przeprowadzonej w dniach 10 i 13 marca 2023 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Górze, przeprowadzonej w dniach 27 i 28 marca 2023 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach, przeprowadzonej w dniach 13 i 14 kwietnia 2023 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziadowej Kłodzie, przeprowadzonej w dniach 13 i 14 kwietnia 2023 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim, przeprowadzonej w dniach 19 - 21 kwietnia 2023 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązowie, przeprowadzonej w dniach 21 i 24 kwietnia 2023 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju, przeprowadzonej w dniu 9 maja 2023 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębocicach, przeprowadzonej w dniach 11 i 12 maja 2023 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Mieroszowie, przeprowadzonej w dniach 12 i 15 maja 2023 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, przeprowadzonej w dniach 17 - 19 maja 2023 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze, przeprowadzonej w dniach 23 i 24 maja 2023 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, przeprowadzonej w dniach 1 i 2 czerwca 2023 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu, przeprowadzonej w dniach 05 - 07 czerwca 2023 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mściwojowie, przeprowadzonej w dniach 16 i 19 czerwca 2023 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszycach, przeprowadzonej w dniach 19 i 20 czerwca 2023 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie, przeprowadzonej w dniach 26 i 27 czerwca 2023 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawnie - Zdroju, przeprowadzonej w dniach 29 i 30 czerwca 2023 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 20 i 21 lipca 2023 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, przeprowadzonej w dniach 20 i 21 lipca 2023 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawoni, przeprowadzonej w dniach 1 i 2 sierpnia 2023 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie, przeprowadzonej w dniach 3 i 4 sierpnia 2023 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnej, przeprowadzonej w dniach 4 i 5 września 2023 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach, przeprowadzonej w dniach 18 i 19 września 2023 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie, przeprowadzonej w dniach 28 i 29 września 2023 r.
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 24 i 25 października 2023 r.
 34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniowie, przeprowadzonej w dniu 23 listopada 2023 r.
 35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kostomłotach, przeprowadzonej w dniach 7 i 8 grudnia 2023 r.
 36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroszycach, przeprowadzonej w dniu 14 grudnia 2023 r.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE / PRZEMOCY DOMOWEJ

jednostki samorządu terytorialnego:

 1.  Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miejskiego w Bolkowie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 23 i 24 stycznia 2023 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy w Mściwojowie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 16 lutego i 13 marca 2023 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej Urzędu Gminy w Lubaniu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 2 i 3 marca 2023 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta i Gminy w Ścinawie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 16 i 17 marca 2023 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy w Domaniowie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 20 i 21 kwietnia 2023 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 27 i 28 kwietnia 2023 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Gminy w Przewornie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 25 i 26 maja 2023 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 6 i 7 lipca 2023 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 7 i 8 września 2023 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeprowadzonej w dniach 9 i 10 października 2023 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli sprawdzającej Urzędu Gminy w Osiecznicy w zakresie przeciwdziałania przemocy, przeprowadzonej w dniu 20 listopada 2023 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich w zakresie przeciwdziałania przemocy, przeprowadzonej w dniach 11 i 12 grudnia 2023 r.
 13.  
liczba wejść: 3044

Metryka strony

Data publikacji : 17.01.2023
Data modyfikacji : 02.04.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Piotr Szafarowicz
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor : Piotr Szafarowicz