Aktualnie znajdujesz się na:

2023

Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny

PIECZA ZASTĘPCZA

placówki opiekuńczo - wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, ośrodki adopcyjne:

  1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie, przeprowadzonej w dniu 27 stycznia 2023 r.
  2.  

jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego:

  1.  Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żórawinie, przeprowadzonej w dniach 19 i 20 stycznia 2023 r.
  2.  

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

jednostki samorządu terytorialnego:

  1.  
  2.  

 

 

podmioty niepubliczne wykonujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

liczba wejść: 392

Metryka strony

Data publikacji : 17.01.2023
Data modyfikacji : 01.03.2023
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Piotr Szafarowicz
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor : Piotr Szafarowicz