Aktualnie znajdujesz się na:

2023

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

1. Pomoc społeczna

a) domy pomocy społecznej, placówki opieki całodobowej, środowiskowe domy samopomocy:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej "Miłosierny Samarytanin" we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 9-12 grudnia 2022 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Miejskim Centrum Usług Socjalnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 11, 19 stycznia 2023 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksoej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek MNP we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej, przeprowadzonej w dniach 13, 16, 17 stycznia 2023 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w placówce "Dom pod Brzozami" w Miekini, przeprowadzonej w dniu 16 stycznia 2023 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej "Leśny Dworek" w Jędrzychowicach, przeprowadzonej w dniach 24, 25 stycznia 2023 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Opieki Św. Józefa Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach, przeprowadzonej w dniach 25, 26, 27, 30 stycznia 2023 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu dla Osób Starszzych "Maria" w Skokowej, przeprowadzonej w dniach 7-9 lutego 2023 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Seniora "Pod Kasztanami" PPH "Detex" s.c., przeprowadzonej w dniach 8-10 lutego 2023 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Placówce całodobowej opieki "Piastów Gród" w Dusznikach-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 16, 17 lutego 2023 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Seniora Rusinowa w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 23 lutego 2023 r. i 15 marca 2023 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku, przeprowadzonej w dniach 1-3 marca 2023 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Spokojnej Starości "Stokrotka" w Górczycy, przeprowadzonej w dniach 13 marca 2023 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, przeprowadzonej w dniach 20-23 marca 2023 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z Filią w Rościsławicach, przeprowadzonej w dniach 24, 27, 28, 29 marca 2023 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, przeprowadzonej w dniach 29-31 marca 2023 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Ziębicach, przeprowadzonej w dniach 12-14 kwietnia 2023 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Pałacu Tomice Sp. z o.o., przeprowadzonej w dniach 17-19 kwietnia 2023 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Lubinie, przeprowadzonej w dniach 26-28 kwietnia 2023 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Centrum Rehabilitacji Geriatrycznej "Pałacyk Villa Mick" Sp. z o.o. w Parowej, przeprowadzonej w dniach 8-10 maja 2023 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej "Niezwykłe Miejsce" w Wołowie, przeprowadzonej w dniach 10-12 maja 2023 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej "Magnolia" w Głogowie, przeprowadzonej w dniach 17-19 maja 2023 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Senora "Grześ" w Karpaczu, przeprowadzonej w dniach 24, 25 maja 2023 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Placówce HILLTOM w Lądku-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 25, 26, 29 maja 2023 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Farnej, przeprowadzonej w dniach 30 maja 223 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce, przeprowadzonej w dniach 5-7 czerwca 2023 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Kowarach, przeprowadzonej w dniach 12-14 czerwca 2023 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Jugowie, przeprowadzonej w dniach 19, 20, 22, 23 czerwca 2023 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w "Rezydencji na Dyrekcyjnej" we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 3-7 lipca 2023 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej "Rezydencja Rydz" w Kudowie-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 10-12 lipca 2023 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Seniora "Magdalenka" w Dusznikach-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 17-19 lipca 2023 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej "Miłosierny Samarytanin" we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 24, 25, 26, 28 lipca 2023 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Seniora "Zdrój" w Świeradowie Zdroju, przeprowadzonej w dniach 7-9 sierpnia 2023 r.
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie z Filią w Niemczy, przeprowadzonej w dniach 8-11,16,17 sierpnia 2023 r.
 34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, przeprowadzonej w dniach 7-11 sierpnia 2023 r.
 35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Noworudzkim Centrum Geriatrycznym "Senior" w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 1, 4, 5 września 2023 r.
 36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Opieki Sióstr św. Jadwigi w Szalejewie Górnym, przeprowadzonej w dniach 6-8 września 2023 r.
 37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domach Emeryta i Rencisty ARKADIA Sp. z o.o. Oddział w Opolnicy, przeprowadzonej w dniach 6, 7 września 2023 r.
 38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w "Dom Seniora w Górach Sowich" w Świerkach, przeprowadzonej w dniach 12-14 września 2023 r.
 39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Opieki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Bardzie, przeprowadzonej w dniach 15, 18 września 2023 r.
 40. Wystąoienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w placówce "Pałac Roztocznik" w Roztoczniku, przeprowadzonej w dniach 2, 3, 5 października 2023 r.
 41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w "Domek z Sercem" w Radwanicach, przeprowadzonej w dniach 4, 5 października 2023 r.
 42. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" w Mojęcicach, przeprowadzonej w dniach 11-13 października 2023 r.
 43. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w "Dom Seniora" w Krzeszowie, przeprowadzonej w dniach 16-18 października 2023 r.
 44. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej - Adam Żmuda w Wiązowie, przeprowadzonej w dniach 16-19 października 2023 r.
 45. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kkompleksowej w Domu Ania w Tomisławiu, przeprowadzonej w dniach 6, 8 listopada 2023 r.
 46. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu, przeprowadzonej w dniach 8-10 listopada 2023 r.
 47. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Legnicy, przeprowadzonej w dniach 13-16 listopada 2023 r.
 48. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Seniora "Przystań" w Ścinawie, przeprowadzonej w dniach 15-17 listopada 2023 r.
 49. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w "Rezydencji na Dyrekcyjnej" we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 30 listopada 2023 r.
 50. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Rezydencji Senioralnej Słowik w Jedlinie-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 4-6 grudnia 2023 r.
 51. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu dla osób starszych Willa DOMMED, przeprowadzonej w dniach 14, 15 grudnia 2023 r.

 

b) jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 13, 30, 31 stycznia 2023 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemkowie, przeprowadzonej w dniach 12, 16, 17, 19 stycznia 2023 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radwanicach, przeprowadzonej w dniach 16, 17, 19 stycznia 2023 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wleniu, przeprowadzonej w dniach 18-20 stycznia 2023 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy, przeprowadzonej w dniach 23-26 stycznia 2023 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliczu, przeprowadzonej w dniach 23-26 stycznia 2023 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne  kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wińsku, przeprowadzonej w dniach 1, 2, 6 lutego 2023 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie, przeprowadzonej w dniach 1, 2, 6 lutego 2023 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, przeprowadzonej w dniach 9, 10, 13 lutego 2023 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie, przeprowadzonej w dniach 24, 27, 28 lutego 2023 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kondratowicach, przeprowadzonej w dniach 24, 28 lutego 2023 r. 
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Centrum Usług Społecznych w Prusicach, przeprowadzonej w dniach 6, 8, 9 marca 2023 r.
 13. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim, przeprowadzonej w dniach 13-15 marca 2023 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze, przeprowadzonej w dniach 13-15 marca 2023 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej, przeprowadzonej w dniach 22-24 marca 2023 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Platerówce, przeprowadzonej w dniach 22-24 marca 2023 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borowie, przeprowadzonej w dniach 17-19 kwietnia 2023 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniowie, przeprowadzonej w dniach 17-19 kwietnia 2023 r.
 19. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu zs. w Kruszynie, przeprowadzonej w dniach 20, 24, 25 kwietnia 2023 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu, przeprowadzonej w dniach 20, 24, 25 kwietnia 2023 r.
 21. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej, przeprowadzonej w dniach 26-28 kwietnia 2023 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żórawinie, przeprowadzonej w dniach 8-11 maja 2023 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miekini, przeprowadzonej w dniach 9-11 maja 2023 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 15, 16 maja 2023 r.
 25. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 15, 16, 18 maja 2023 r.
 26. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawnie-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 22, 26, 29 maja 2023 r.
 27. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Borze, przeprowadzonej w dniach 22, 25, 26 maja 2023 r.
 28. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowwej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zgorzelcu, przeprowadzonej w dniach 5-7 czerwca 2023 r.
 29. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, przeprowadzonej w dniach 5-7 czerwca 2023 r.
 30. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, przeprowadzonej w dniach 19-22 czerwca 2023 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepłowodach, przeprowadzonej w dniach 27, 28 czerwca 2023 r.
 32. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, przeprowadzonej w dniach 27, 28 czerwca 223 r.
 33. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłakowicach, przeprowadzonej w dniach 10-12 lipca 2023 r.
 34. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy, przeprowadzonej w dniach 17-19 lipca 2023 r.
 35. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubomierzu, przeprowadzonej w dniach 24-27 lipca 2023 r.
 36. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 4 sierpnia 2023 r.
 37. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, przeprowadzonej w dniach 16, 17, 18, 21 sierpnia 2023 r.
 38. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowwej w Centrum Usług Społecznych w Jedlinie-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 21-24 sierpnia 2023 r.
 39. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim, przeprowadzonej w dniach 28-30 sierpnia 2023 r.
 40. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszynie, przeprowadzonej w dniach 28-30 sierpnia 2023 r.
 41. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kommpleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie, przeprowadzonej w dniach 11-13 września 2023 r.
 42. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, przeprowadzonej w dniach 18-20 września 2023 r.
 43. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, przeprowadzonej w dniach 18-20 września 2023 r.
 44. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkowicach, przeprowadzonej w dniu 26 września 2023 r.
 45. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirsku, przeprowadzonej w dniach 27, 28 września 2023 r.
 46. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pęcławiu zs. w Wietszycach, przeprowadzonej w dniach 16-18 października 2023 r.
 47. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunicach, przeprowadzonej w dniach 16-19 października 2023 r.
 48. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej funkcjonującym w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej, przeprowadzonej w dniu 18 października 2023 r.
 49. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeradowie-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 25-27 października 2023 r.
 50. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju, przeprowadzonej w dniach 25-27 października 2023 r.
 51. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej funkcjonującym w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, przeprowadzonej w dniach 26, 27 października 2023 r.
 52. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie, przeprowadzonej w dniach 5-8 listopada 2023 r.
 53. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Twardogórze, przeprowadzonej w dniach 13, 14, 16 listopada 2023 r.
 54. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyborzu, przeprowadzonej w dniach 13, 14, 16 listopada 2023 r.
 55. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, przeprowadzonej w dniach 27-29 listopada 2023 r.
 56. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krotoszycach, przeprowadzonej w dnich 27-29 listopada 2023 r.
 57. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społcznej w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniach 5, 6 grudnia 2023 r.
 58. Wystąpienie pokontrolne z kontroloi kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siechnicach, przeprowadzonej w dniach 5-7 grudnia 2023 r.
 59. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oławie, preprowadzonej w dnich 5-8 grudnia 2023 r.
 60. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy, przeprowadzonej w dniach 12, 13 grudnia 2023 r.
 61. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu-Laskowicach, przeprowadzonej w dniach 11, 13-15 grudnia 2023 r.

 

c) ośrodki wsparcia:

 1.  
 2.  

2. Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekunów, fundusz alimentacyjny, jednorazowe świadczenie "Za życiem"

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim, przeprowadzonej w dniach 17, 18 stycznia 2023 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu, przeprowadzonej w dniach 23, 30, 31 stycznia 2023 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach, przeprowadzonej w dniach 13, 14 lutego 2023 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach, przeprowadzonej w dniach 22-24 lutego 2023 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leśnej, przeprowadzonej w dniach 3-5 kwietnia 2023 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, przeprowadzonej w dniach 6, 7, 9 marca 2023 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiązowie, przeprowadzonej w dniach 14-16 marca 2023 r.
 8. Wystąpienie pokkontrolne z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malczycach, przeprowadzonej w dniach 26-28 kwietnia 2023 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnej, przeprowadzonej w dniach 17-19 maja 2023 r.
 10. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowicach zs. w Nielubi, przeprowadzonej w dniach 22, 23, 25 maja 2023 r.
 11. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębocicach, przeprowadzonej w dniach 15, 16, 19 czerwca 2023 r.
 12. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oborniach Śląskich, przeprowadzonej w dniach 20-22 czerwca 2023 r.
 13. Sprawozdanie z kontroli doraźnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ścinawie, przeprowadzonej w dniu 14 lipca 2023 r.
 14. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radwanicach, przeprowadzonej w dniu 26 lipca 2023 r.
 15. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku, przeprowadzonej w dniach 16, 17 sierpnia 2023 r.
 16. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerzawie, przeprowadzonej w dniach 7, 8, 11 września 2023 r.
 17. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, przeprowadzonej w dniach 12-14 września 2023 r.
 18. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, przeprowadzonej w dniach 10-12 października 2023 r.
 19. Sprawozdanie z kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniu 23 października 223 r.
 20. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, przeprowadzonej w dniach 26, 27, 30 października 2023 r.
 21. Wystąpienie pokontrone z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroszycach, przeprowadzonej w dniach 6, 7 listopada 2023 r.
 22. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunicach, przeprowadzonej w dniach 20-22 listopada 2023 r.
 23. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim, preprowadzonej w dniach 4, 5 grudnia 2023 r.
 24. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy Społecnej w Żarowie, preprowadzonej w dniach 11, 12 grudnia 2023 r.
liczba wejść: 8338

Metryka strony

Data publikacji : 17.01.2023
Data modyfikacji : 16.04.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Broniszewska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor :