Aktualnie znajdujesz się na:

2024

Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny

PIECZA ZASTĘPCZA

placówki opiekuńczo - wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, ośrodki adopcyjne:

  1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówce Nr 2 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 25 - 26 stycznia 2024 r.
  2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu rodzinnego Nr 21 we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 25 - 26 stycznia 2024 r.
  3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 24, 29 - 30 stycznia 2024 r.
  4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w SIEMACHA Spot 24/7 we Wrocławiu przy ul. Hercena, przeprowadzonej w dniach 29 - 31 stycznia 2024 r.
  5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 14 - 16 lutego 2024 r.
  6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Towarzystwie Nasz Dom Oddział we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 16, 19 - 20 lutego 2024 r.
  7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 w Kłodzku, przeprowadzonej w dniach 4 - 6 marca 2024 r.

jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego:

  1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, przeprowadzonej w dniach 7 - 9 lutego 2024 r.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

jednostki samorządu terytorialnego:

  1. x

podmioty niepubliczne wykonujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej:

liczba wejść: 824

Metryka strony

Data publikacji : 12.01.2024
Data modyfikacji : 27.03.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Piotr Szafarowicz
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor : Piotr Szafarowicz