Aktualnie znajdujesz się na:

2024

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej

1. Pomoc społeczna

a) domy pomocy społecznej, placówki opieki całodobowej, środowiskowe domy samopomocy:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w Miejskim Centrum Usług Socjalnych, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 4, 5 stycznia 2024 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy CURATUS we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 15, 16 stycznia 2024 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 15, 16 stycznia 2024 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Centrum Usług Społecznych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej we Wrocławiu, przeprowadzonej w dniach 29-31 stycznia 2024 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Środowiskowym Domu Samopomocy w Strzelinie, przeprowadzonej w dniach 14,15 lutego 2024 r.

b) jednostki samorządu terytorialnego:

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mściwojowie, przeprowadzonej w dniach 11, 17 stycznia 2024 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ścinawie, przeprowadzonej w dniach 15,16,18 stycznia 2024 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie, przeprowadzonej w dniach 15, 16, 18 stycznia 2024 r.
 4. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagrodnie, przeprowadzonej w dniach 22, 23, 25 stycznia 2024 r.
 5. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie, przeprowadzonej w dniach 29-31 stycznia 2024 r.
 6. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pielgrzymce, przeprowadzonej w dniach 29-31 stycznia 2024 r.
 7. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Bogatyńskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni, przeprowadzonej w dniach 6-8 lutego 2024 r.
 8. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudnej, przeprowadzonej w dniach 14-16 lutego 2024 r.
 9. Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębocicach, przeprowadzonej w dniach 14-16 lutego 2024 r.

c) ośrodki wsparcia:

 1.  
 2.  

2. Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekunów, fundusz alimentacyjny, jednorazowe świadczenie "Za życiem"

 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej, przeprowadzonej w dniach 15, 16 stycznia 2024 r.
 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie, przeprowadzonej w dniach 24-26 stycznia 2024 r.
 3. Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiszni Małej, przeprowadzonej w dniu 5 lutego 2024 r.
liczba wejść: 1741

Metryka strony

Data publikacji : 12.01.2024
Data modyfikacji : 19.04.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Broniszewska
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Autor :