Aktualnie znajdujesz się na:

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu oraz monitorowanie zapewnienia przez ten Urząd dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto Koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności:

Janusz Chudzik

e-mail: j.chudzik@duw.pl

telefon: +48 71 340 60 16

liczba wejść: 6224

Metryka strony

Data publikacji : 30.09.2020
Data modyfikacji : 08.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Daleczko Tadeusz
Biuro Administracji i Logistyki
Autor : Daleczko Tadeusz